Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matematika Funkcie

Rastuca:y=f(x)€D(f)je rastucaóVx1,y1€D(f)[(x1f(x1)Vx1,x2€M;(x1(f(x1)(f(x1)>f(x2))]!y=f(x)€D(f),kde interv.je podmnoz.D(f),f je kles.na interv.MóVx1,x2€M;(x1(f(x1)>f(x2))!spolu:ras.a kles.funk.radime medzi monotonne f!y=f(x) je monot.óVx1,x2€D(f);x1a,f(x1)f(x2)kles.d,f(x1)>=(x2)nerast!Vras.abo kles.f.patri medzi f,kt.vol proste.Maju tu vlastn,ze ked lubov.rovnobez.s x pretne gr.f,tak len v 1bode!Vx1,x2€D(f);x1=x2=>f(x1)=f(x2)
je prosta,ak x1,x2€D(f)prirad.2rozne x1´,x2´€D(f)!gr.Vfunk.y=f(x) je mnoz.V bodov Q[x;f(x)]v 0xy!zdola:Vfun.y=f(x) s D(f)je ohranic.zdolaóEd€RVx€D(f);f(x)>=d,d-dolne ohran.f!zhora:Vfun.y=f(x) s D(f)je ohranic.zhoraóEh€RVx€D(f);f(x)<=h,h-horna hran!f,ohran.zdola aj zhora je ohranicena!N.U:je Vf.,kt.moz zapis.v tvar.y=k/x,kde k€R,k=0,k-param!ak je k klad,tak gr.lezi v 1.a3.kvadrant!asymptota-dotyc.gr.v nekon.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk