Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzorce na fyziku

Rýchlosť rovnomerného pohybu:
v=s:t (rýchlosť=dráha:čas)

Dráha pri rovnomernom pohybe telesa:
s=v.t (dráha=rýchlosť. čas) y

Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu:
v=s:t

Gravitačná sila:
Fg=m.g (gravitačná sila=hmotnosť.gravitačné zrýchlenie(10N/kg))

Moment sily:
M=F.a (moment=sila.dĺžka ramena)

Tlak:
p=F:S (tlak=veľkosť tlakovej sily:obsah plochy)

Veľkosť šmykovej trecej sily:
Ft=f.Fn (šmyková trecia sila=súčiniteľ šmykového trenia.tlaková sila)

Jednotky :
m/s=meter:sek. ; km/h= km:h

meter=m/s.sek

m/s=meter:sek ; km/h=km:h

N=kg.10

Nm=N.meter

Pa=N:m2

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk