Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základ estetiky

Oly. B-ľud.práce:
Demeter-poľnohosp., Hermes, Hefaistos,
-medziľ. vzťahy: Zeus, Héra-manžel, Palas-atena-vojna., Hestia-dom.krb
-tvorivosti: Daidalos, Orfeus, Amfion
Múzy:-Klio-b.historie, Melpomené-
b.tragedie, Thalia-komedia, Euterpe- hudba, Kaliopa-hr.básne, Eráto-poezia
Terpsichova-tanec, Uránia-astronómia, Polihymnia-lyrika,hymna
GRaRim Bozstva
Zeus-Jupiter, Héra-Juno-manžel, Pallas Aténa-Minerva-vojna, Hefaistos-Vulkanus oheň, Apolón-Apollo-slnka(svetla), Artemis-Diana-nábož,viery,mýty,mágia, Ares-Mars-víťazstva, Afrodita-Venuša-krásy, Hermes-Merkúr, Dionýzos-Bakchus-víno, veselosť, Hestia-Vesta-rodina a pohoda, Demeter-Ceres-úroda, Poseidón-Neptún, Hádes-Pluto-podsvetie, Persefona-Proserpina kráľovna podsvetia
Platon. teór. umenia:Ústava:1.využívajúce 2.vytvarajúce 3.napodobňujúce
Hostina:1.Manické (ošiaľ z múz) 2.Technické
Sofisti:1.eklektické 2.poetické

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk