Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medzivojnová literatúra na Slovensku

Prechodná generácia;

Martin Rázus- To je vojna, Hoj, zem drahá- hrôzy vojny, Kameň na medzi- nespravodlivý vývin Sk v ČSR, Stretnutie- rodinné motívy, rozhovory, vyjadruje vieru v príchod spravodlivejších časov;
Štefan Krčméry- Herbarium- uvažuje rozmýšľa a vyjadruje životnú skepsu, Piesne a balady, Pozdrav odmlčaného básnika;
Emil B. Lukáč- Neosymbolizmus, pesimizmus, tragický pocit zo života, Dunaj a Seina, O láske neláskavej, Križovatky;
Ján Smrek- Vitalizmus, optimizmus, elán do života, Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Básnik a žena- obdivuje ženu;
Laco Novomeský-Sociálna tematika, Nedeľa, Fiasko, Slúžka, Svätý za dedinou, Romboid;
Valentín Beniak- Poetizmus, tragizmus, Tiahnime ďalej oblaky, Žofia, Popolec, Igríc;
Máša Haľamová- Emocionálna poézia, romantická, motív lásky, Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem;

Nadrealizmus- ovplyvnený surrealizmom, poetizmom, šokujúca tvorba, odmietali tradičné hodnoty;

Rudolf Fábry- Uťaté ruky- poézia nového videnia, protitradičná, provokačná, Vodné hodiny hodiny piesočné, Ja je niekto iný;
Ján Rak- Mytologicko-prírodné motívy, Je vypredané, V údolí slnka, Nezanechajte nádeje;
Július Lenko- Zladenie tradičných, národných motívov s avantgardnými postupmi, V nás a mimo nás, Pohorie beznádeje, Hviezdy ukrutnice;
Štefan Žáry- Experimentovanie, avantgardné postupy, tragizmus, Zvieratník, Pavúk pútnik, Stigmatizovaný vek;

Katolícka moderna- ovplyvňovaná poetizmom, surrealizmom, symbolizmom, existencializmom, mysticizmom (používala sa symbolika mytológie);

Rudolf Dilong- Budúci ľudia, Dýchajte, lazy- optimizmus, vitalizmus, Mladý svadobník- druhé najsurrealistickejšie dielo, Mesto s ružou, Helena nosí ľaliu- poetizmus, surrealizmus, Konvália, Nevolaj, nevolaj, Hanička- intímna poézia, Otčina, zohrievaj ma- túžba po domovine po emigrácií;
Pavol G. Hlbina-Belasé výšky, Cesta do raja, Mŕtve more, Ozveny slnka, Víno svetla- pesimistické;
Janko Silan- Vidiaci srdcom, stotožňoval boha so všetkým, Kuvici, Slávme to spoločne- zmysel ľudskej existencie, Oslnenie- po 20. ročnej odmlke;
Pavol U. Oliva- Chorý, umieral, motívy smrti a Panny Márie, Oblaky;

Mikuláš Šprinc, Ján Haranta, Svetoslav Veigl

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk