referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Pondelok, 30. novembra 2020
Ostatné Zkratky (Skratky)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: robo13
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 344
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

1931)

GCC - Golf Common Council (Rada státù Perského zálivu)

ECO - Economic Cooperation (Organizace pro hospodáøskou spolupráci)

EHP - Evropský hospodáøský prostor

EFTA - European Free Trade Association (Evropské sdružení volného obchodu),
Ženeva (1960)

ER - Evropská rada (Mezinárodní politická organizace), Štrasburk (1949)

EU - Evropská unie, vznikla z Evropského spoleèenství utvoøeného slouèením Evropského hospodáøského spoleèenství (1957-1958), Euratomu (1957-1958) a Montánní unie (1951)

FAO - Food and Agriculture Organisation (Organizace OSN pro výživu a zemìdìlství)

NAFTA - North American Treaty Organization (Severoamerická organizace volného obchodu)

NATO - North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantický pakt, obranné spoleèenství západoevropských státù, USA a Kanady), Brusel (1949)

NR - Nordisk Rad, (Severská rada - poradní sbor parlamentù Dánska, Islandu, Norska, Švédska a Finska), Stockholm (1952)

OAPEC - Organisation of the Arabian Petroleum Exporting Countries (Organizace arabských zemi vyvážejících ropu)

OAS - Organisation of America States (Organizace amerických státù), Washington (1948)

OAU - Organisation of Africa Unity (Organizace africké jednoty), (1963)

OBSE - Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj), Paøíž (1961)

OSN - Organizace spojených národù (UN - The United Nations), New York (1945)

OPEC - Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Organizace státù vyvážejících ropu), Vídeò (1960)

SAARC - South Asian Association for regional Cooperation (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráce)

SELA - Sistema Económico Latino-Americano (Latinskoamerický hospodáøský systém), Caracas (1975)

SNS - Soobšèestvo nìzavisimych gosudarstv (svazek republik bývalého SSSR, 1991)

ZEU - Western European Union (Západoevropská unie).
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.