referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Pedosféra
Dátum pridania: 08.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: makac
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 961
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Biosféra- časť krajinnej sféry, kde žijú r. a ž. biogeografia: fyzickogeografická disc., kt. skúma r.tvo a ž.tvo ako súčasť krajiny biológia: zákl. veda o živ. org. biogeografia: fytogeograf.-R zoogeograf.Ž Ekologické činitele: 1.teplota: teplomil., chladnomil. 2.fotosyntéza: svetlomil.(preb. pri pol.- plnom osvetlení) tôňomil.(pri dávke svet. hynu) 3.voda: vodné rastl., na súši: vlhkomilné- hygrofyly suchmil.- xerofyly prechodné- mezofyly 4.pôda: N-nitrofil.-prhľava Ca-kalcifil.- plesnivec alp., kyslé- acidofil.- brusnica, zasolené- hatofyly fytocenóza: zákonitý súbor r., v kt. platia vl. prav. vzájomn. spolužitia(R) zoocenóza: viď fytoc., ale u (Ž) biocenóza: fytocen.+zoocen. geobiocenóza: biocen.+anorg. zložky miesta krajinný ekosys.:skladá sa z prísluš. Súboru živ. org., z ich životn. prostr. a zo vzájomn. vzťahov medzi nimi, najstabilnejšia zložka- les funkcie lesa:1. útočište pre zver 2.pľúca zeme 3.drevo 4.lesné plody 5.zadrž. vlahu, spevň. Planet. Člen. Biosféry: podľa zmeny klim. Podmienok rozl. Pásmovité a zonárne uspor. R a Ž 1.ekv. a trop. pásmo: dažď. rovn. lesy:pozdlž rovn., 2000-3000mm R:eben, mahagón, tyr, husté, bujné, 50-60m, dost. tepla, vlahy Ž: v korun. stromov, hmyz, vtáctvo, opice, leňochod, kolibrík(amaz.prales)gorila, šimpanz(konž.) savany:trávn. Plochy s roztrús. stromami, kríkmi Ž:bylinožravce, kopytníky, šelmy(antilopa,zebra, žirafa, slon, lev, gepard, hyena, jaguar) monzunový les: obdobie dažďov a sucha Ž:slon ind.,okuliarnik ind., tiger polopúšte, púšte:v blízkosti obrat. R:suchomil. byl., tvrdolisté zelenosivé trávy, sukulenty(kaktus, agavé), palma datľová su tu oázy:ostrovy bujnej stromovej veg., miesta, kde na povrch vystupuje podzemn. voda Ž: ťava 2.subtrop. a mierne pásmo: subtrop. púšte: pozdlž obrat., subtrop. svetlé+xerofilné lesy:nižší vzrast, tepl., vlhké zimy, dreviny nezhadz. listy stredomorská obl.: R:oliva, oleander, citrusy, krovinné porasty tvrdolistých drevín.MACCHIE(v australii- creek), kt. vzn. po odstr. Lesov Ž:opica, magot, dikobraz, jašterice, chameleón, daniel, muflón subtrop. lesy: dostatok vlhka, tepla, bujn., druhovo bohaté, vždy zelené lesy,v suchom pásme pozdľž obrat., kde prenik. zrážky monzun. char. stepy:300-350mm, vysoké teplo, malo vlahy R:xerofiln. byliny(trsovité trávy, kríky) Ž:zajac, syseľ, hraboš, kurovité vtáky(jarabica), od JZ Ukrajiny-Ázia, S. USA 3.severné mierne pásmo:ihličnaté>listnaté lesy buk lesný: oceánska klíma, buk+jedľa biela= jedľobučiny dub:teplomilnejší, vydrží výkyvy, preniká až na Sibír tajga: ihlič. l. R:smrek, borovice, brezy, od Škand.- T.O., Kanada Ž:jeleň, medveď, rys, hýľ, tetrov hlucháň Austr.-vačkovce, vtákopisk, pštros, J. USA-vačkovce, J. Afr.-pštros endemity-starobulé druhy žijúce len na urč. miestach tundra:priem. tepl. najtepl. mes. 100C, les nerastie, polárna hran.l.:nízke stromy prech. do krov. foriem Smerom k polom ubuda teplo bylinné, machové porasty-studená pustatina Ž:kury, lumíky, pizmoň sev., sob, pol. líška Svetový o.: R:riasy+ planktón: časť živoč. a r. bez aktívneho pohybu Ž:pobrežné(LITORÁLNE)- plytké šelf. m. hlbokomor.(abysálne)-prispôsobené vysokému tlaku a malo svetla teplé moria(plytké šelf. vody trópov)- koraly, kt. tvoria ostrovy Austrália, vela druhov, malo jedincov studené moria:malo druhov, vela jedincov, rozpustený vzduch, vela ryb, viac planktonu Ž:veľryby, tulene, mrože, ľad. medveď Vertikálne členenie biosféry: spôsobené zmenou klímy u R. nadm. v. Usporiadané do vert. veg. útvarov, zón, podzón, stupňov vlhké trópy: les do v. 3500m, vyššie je krovinný stupeň, kt. prech do zóny bylinnej veg., zóna vysokohorských pustín a najvyššie je zóna večného ľadu a snehu SK:1.dubový st.: do 500m, dubové, dubovo-hrabové l.2.bukový st:do 1250-1300m, bučiny, jedľobučiny 3.smrekový st.:po hornú hranicu lesa, smrečiny 4.kosodrevinový st.: kosodreviny 5.vysokohorské(alpínske) spol.- kríčky, vysokoh. vrby a byliny Členenie biosf. na malom území: 1.lužné lesy: veľa vody a)vŕbové a vrbovo-topoľové lesy furt zaplavované(imundačné) územia b)brestovo-jaseňové lesy:zriedkavo zaplavovaných niv, brest, javor, jaseň 2.slatinné jelsiny: zamočiarené zníženiny 3.borovicové lesy:na extrémnych pôdach(malo min), Záhorie 4.sutinové lesy:na sutinách a skalach horských obl., brest, javor, jaseň, lipa Vpliv človeka na biosferu:ekv. dažďové lesy v Brazílii(obnovujú vzduch) sa zmenšujú, hnojivá, pesticídy, emisie, ropa. Lesné a kosodrevinové porasty su chranene, rozširenie civilizačných chorôb Fyzickogeografické reg. Zeme: 1.ekv. pásmo: vysoké teploty, 1500-3000mm, vlhkosť, oblačnosť, ekv. vlhké procesy, červeno- žlté(feralitné) pôdy 2.subekvatoriálne:obdobie dažďov a sucha, 1500-300mm, zóna suchých a polopúšťových saván 3.tropické pásmo:suchý vzduch, vysoký tlak, bezoblačnosť, 1000mm, zóna trop. púští a polopúšt. 4.subtrop.:suché, teplé, horúce letá, mierne zimy(vlhké), zmiešané, suché lesy, kroviny, vzn. vlhké subtrop. lesy so žltozememia červenozemami 5.mierne:4ročné obdobia, stepná zóna(300-400mm), bylinotrávny porast. Na S-vlhšie-černozeme na J-suchšie-gaštanové pôdy, zóna polopúští(200mm), zóna púští(pod200mm), zóna tajgy- ihličn. lesy, podzolové pôdy, zóna zmieš. lesov, lesostepná zóna- les-stepy. Východné okraj. sektory: mierne monzun. podnebie Západné okraj. sek.- vplyv o. vzduch. hmôt 6.subarktické- subpolárne:200mm, v lete su pôdy zamokrené s močiarmi a jazerami, zóna tundry a zóna lesotundry 7.arktické polárne:malá výška slnka v lete, polárna noc v zime, sneh a ľadovec odrážajú slnečné žiarenie, machy lišajníky, 200mm a menej zrážok
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.