Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poučky - fyzika, 7. ročník

Pascalov zákon

- pôsobením tlakovej sily na voľnú hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe vznikne vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký tlak.

Archimedov zákon

- na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí nahor vztlaková sila, ktorá sa rovná tiaži kvapaliny vytlačenej ponorenou častou telesa.

Účinky gravitačnej sily Zeme na kvapalinu

- kvapalina v nádobe v pokoji pôsobí na každú časť jej steny tlakovou silou, ktorá je kolmá na stenu. Príčinou tejto tlakovej sily je gravitačná sila Zeme pôsobiaca na kvapalinu.

- kvapalina v nádobe pôsobí tlakovou silou kolmo aj na plochy ponorené v kvapaline. F=h.s.g.S

- na povrchu Zeme pôsobí kvapalina v nádobe v pokoji tlakovou silou kolmo na dno nádoby, na steny nádoby, na plochy ponorené v kvapaline. Príčinou tejto tlakovej sily je Fg Zeme pôsobiaca na kvapalinu.

Plávanie nerovnorodých telies

- teleso, ktoré pláva v rozličných kvapalinách, sa ponorí tým väčšou časťou svojho objemu do kvapaliny, čím je menšia hustota kvapaliny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk