referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Ekonomika 2
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 48m 30s
Pomalé čítanie: 72m 45s
 
Príjmy a náklady podniku

Podnik môže získavať finančné zdroje tromi spôsobmi externého financovania:
dodatočnými vkladmi – zvýšenie ZI podniku.

a) Najdôležitejšou príčinou zvýšenia býva rast objemu podnikovej činnosti, kt. nie je možné v plnej miere finančne pokryť úverom v vnútorným financovaním.
b) Získaním úveru – dlhodobý, strednodobý abo krátkodobý úver.
c) Získaním dotácie – z prostriedkov štátneho rozpočtu, z fondu abo nadácie. Výnimočná forma, ktorou sa podporuje realizácia niektorých spoločensky prospešných programov.

Hlavný zdroj príjmov podnikov: realizácie hotových výrobkov a služieb n trhu. Tržby – peňažné vyjadrenie realizovaných výrobkov, vykonaných prác a služieb.

Peňažné výdavky:

- nákup HIM
- nákup surovín, mat., a služieb
- mzdy a platy
- zabezpečenie pokračovania transformačného procesu
- poskytovateľom kapitálu a štátu – vlastníkom, - veriteľom, - štátnemu rozpočtu.

Vlastníci podniku – získavajú podiel na zisku, výška podileu závisí od dosiahnutého zisku a intenzity jeho zdanenie, a od rozhodnutia vlastníkov, koľko zisku z podniku odčerpajú.

Veriteľom plynú splátky úverov, ktoré podniku poskytli, a úroky z nich. Závisia od formy, ktorou bol úver poskytnutý a od podmienok úverovej zmluvy. Dlhodobé úvery sa splácajú spravidla jednorázovo v termíne splatnosti príslušnej emisie. Ostatné úvery sa splácajú zvyčajne postupnými splátkami v dohodnutých termínoch.

Výška úrokov – dohodnuté pevné percento na celé obdobie splácania.

Štátny rozpočet – odčerpávajú časť peňažných prostriedkov podnikov formou rôznych daní a poplatkov. V európskom regióne dochádza k postupnému harmonizovaniu daňových sústav.

Náklady podniku – peňažné ocenenie spotreby výrobných faktorov vynaložených podnikom na jeho výkony a ostatné účelovo vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou.

Výdavok – znamená zmenšenie objemu finančných prostriedkov podniku.

Náklady – predstavujú použitie prostriedkov podniku na určité výkony. Výdavky vznikajú v okamihu úhrady, náklady v okamihu spotreby. Každý výdavok je zároveň nákladom a naopak. Rozdiely medzi nákladmi a výdavkami:

a) jestvujú výdavky, ktoré nie sú nákladmi (obstaranie IM, úhrada rozličných záväzkov)
b) náklady môžu existovať aj bez výdavkov (odpisy)
c) medzi nákladmi a výdavkami môže byť časový nesúlad, hoci sa inak zhodujú.

Náklady členíme podľa:

1. nákladových druhov (druhové členenie)
2. položiek kalkulačného vzorca (kalkulačné členenie)
3. závislosti nákladov od objemu výroby.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.