referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboslava
Pondelok, 20. septembra 2021
Ekonomika 2
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 48m 30s
Pomalé čítanie: 72m 45s
 
Medzi základné prostriedky znižovania nákladov patria:

a) zavádzanie modernej techniky a technológie
b) zlepšovanie organizácie práce a riadenia činnosti
c) zvyšovanie odborného vzdelania pracovníkov

Základnými zdrojmi znižovania priamych nákladov sú:

a) znižovanie spotreby celkového množstva základného materiálu. Môže sa to dosiahnuť:

- znížením obsahu zákl. mat. v zhotovovanom výrobku
- zvýšením stupňa využitia materiálu, čiže znížením jeho strát v transformačnom procese

b) Zníženie obstarávacích nákladov materiálu, ktoré dosiahneme:

- správnym výberom materiálov a dodávateľov
- zníženie nákladov zaobstarávania

Pri znižovaní nepriamych nákladov podstatnú časť v režijných nákladoch predstavujú náklady na údržbu, dopravu medzi pracoviskami, odpisy výrobného zariadenia a pod. Poradie jednotlivých zdrojov možno stanoviť podľa závislosti jednotlivých položiek od zmeny objemu výkonov takto:

a) znižovanie odpisov IM
b) znižovanie mzdových nákladov na riadenie a obsluhu výroby
c) znižovanie nákladov na pomocný mat., palivo a energiu.

Plán nákladov podniku – 2 formy:

a) plán nákladov v druhovom členení (rozpočet nákladov)
b) plán nákladov v kalkulačnom členení (rozpočet výdavkov)

Pri zostavovaní plánu nákladov v druhom členení sa aplikujú 2 metódy:

a) súhrnná (globálna) – priamo na podnik
b) rozpočtová – podľa hospodárskych stredísk.

Úspornosť aj účinnosť predstavujú extrémne prístupy k zvyšovaniu efektívnosti. Ich vývoj môže byť pozitívny, negatívny a neutrálny. Oba extrémy vedú k rovnakým výsledkom –znižovaniu spotreby zdrojov na jednotku výroby a tým tiež k zvyšovaniu produktivity práce. Efektívnosť tak nadobúda hlavný charakter. znak –hospodárnosť. Ďalej ide o transformáciu zdrojov na úžitkové hodnoty a nakoniec o účinnosť uspokojovania potrieb vytvorenými úžitkovými hodnotami – druhý hlavný znak efektívnosti.

Cieľavedomosť práce sa dá vyjadriť:

a., kvantitou produkcie,
b., úžitkovou hodnotou výrobkov,
c., sortimentom produkcie,
d., časovosťou dodávok.

Pri výbere ukazovateľov na meranie efektívnosti nás zaujíma vstup a výstup podniku. Vecný obsah (stroje, materiál, prac. sily), kt. sa transformáciou menia na výstupy (hotové výrobky, práce a služby) Na základe vzťahov medzi vstupom a výstupom možno konštruovať tieto ukazovatele:

1., Rozdiel medzi vstupom a výstupom je zisk, jeho maximalizácia
2., Pomer medzi vstupom a výstupom ako ukazovateľ nákladovej účinnosti sa môže použiť ako: -pomer medzi výnosmi a nákladmi na spracovanie; -pomer výnosov k spotrebe materiálu; -pomer výnosov k spotrebe energie
3., Pomer medzi vstupom a výstupom, t.j. ukazovateľ nákladovosti abo halierový ukazovateľ nákladov.
4., Pomer rozdielu medzi vstupom a výstupom k vstupu, čiže miera rentability nákladov.
5., Pomer rozdielu medzi vstupom a výstupom k výstupu teda miera rentability výkonov
6., Pomer medzi rozdielom prírastku výstupu na výstupe celkom a podielom prírastku vstupu na vstupe celkom.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.