Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kyseliny, endotermické reakcie

KYS. sírova - H2SO4
KYS. siričta - H2SO3
KYS. dusična - HNO3
KYS. dusita - HNO2
KYS. tri hydrogen fosforečná - H3PO4
KYS. hydrogen fosforečná - HPO4
KYS. uhličitá - H2CO3
KYS. chloristá - HCLO4
KYS. chlorečna - HCLO3
KYS. boristá - HBRO4
KAY. boritá - HBRO3

Exotermické a endotermické reakcie:

Chem. reakcie pri ktorých s teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie.

príklad: C + O2 --------- CO2 + teplo

Chem. reakcie pri ktorých s teplo spotrebúva, nazývame endotermické reakcie.

príklad: CaCO3 ---------- CaO + CO2

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk