referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Dýchanie rastlín
Dátum pridania: 03.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wilhelm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 242
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Dýchanie rastl.: uvoľňuje sa E z chem. väzieb, uklada sa do molek. ATP, dochádza ku katabolickým proces.:výsledkom je vytv.CO2, H2O; dých. prebieha v cytoplazme a mitochond. Princíp: O2, enzými, substrát v pod. glukózy, prebieha biolog. oxidácia: oxidácia substrátu(zač. odburávanie C, kým sa nevytv. CO2+ prebieha okysličovanie H, z kt. vzn. H2O) C6H12O66CO2+6H2O+E. Podľa zdroja O2: 1.anaeróbne dých: bez prístupu O2,v cytoplazme, musí dôjsť k enzymat. rozlož. glukózy: 1.rozštiepy sa na kys. pyrohroznovú 2.uvoľňí sa E 2 molek. ATP. Ak štiep. pokr. = kvasenie- rozlad cukrov pomocou mikroorg. alkoholové kvas.:pomáh. kvasinky pivné, vinné mliečne kvas: z mliečn. baktérii, jogurty, kysl. kap., pri práci svalov- kys. mliečna 2.aerobné d: s prístupom O2, mitochondrie, 1.dekarboxylácia kys. pirohrozn.:premena kys. pirohr., pri kt. sa odštiepuje C= acetyl- koenzým 2.cyklus kys. citr.: Krebsov, vstupuje acetyl- koenzým A= CO2, uvoľn. H na koenzým NADP 3.dých reťazec:oxidácia H= voda 1molek. gluk.=36 molek. ATP Intenzita: zisťuje sa respiračným kvocientom= RQ Fotorespir.: dých.. kt. sa uskut. na svetle spolu s fotosynt. Dých. v prír.: zaparené obilie Bioluminiscencia:svetielkovanie Voda a život R: Príjem vody: u suchozems. R cae koreň. vlásky, u vodn. celym povrchom tela. Najčastejšie cez difúziu a osmózu- nasáv. vody do bunky nastava osmotický tlak, na zabranenie osmóze slúži osmotický potenciál- povie bunke, že je plná. koreňový výtlak: v jari tlač. vodu z kor. do vyšších častí R(vytek miazgy) pôsobia: 1.osmot. aktiv. pôd. rozt.(hyperton., hypo) 2.veľkosť pôod. čast. 3.obsah O2 4.teplota 5.transpirácia Vedenie vody:u jednod. cez dif. a osm., u zelených r. cez transpiráciu kor. výtl. Vydaj v:transpir. cez deň, vodná para, pokožková, prieduchová gutácia: vytl. kvapiek v noci, nadránom vodná bilancia R: pomer medzi prijímom a výdajom Miner. výživa:koreňmi 1.makroelementy: C,H,Opotrebn. pre rast a vývin, nedostatok=zmeny v raste, uhynutie R 2.mikroelem: Mn, Zn, B, stopové prvky, dôl. pre metabolizmusR Význam niekt. prvkov: C,H: pre zákl. stavbu org. l., C z CO2, H z fotolyzón vody O: dôl. pre preib. proces., zo vzduchu N:vo forme dusičnanov, nedostatok spôs spomal. rastu P:z fosforečn., tvorba ATP, nukleon. kys., nedostatok-deformácia kvetov a pl. K:nedostatok-vädnutie R, zodpov. sa V H2O Ca:neutraliz. kys. v bunke, podieľa sa na rozvoji kor. súst., nedost. spomal., úhyn Rozmnož. R: 1.nepohl.:vegetatívne, vývojovo starší typ, nový jedinec vzn. z časti pletiva rodič. org. 1.pomocou výtrusov:sporogónia, machy, paprade 2.odrezkami: z listu: muškát, zo stonky: vinič podzemkami: pýr, cibuľami.snež. poplazmi-jahoda 2.pohl.:nový jedinec vzn. z pohl. buniek- gaméty, ak su gamety tvarovo rovnké a funkčne odlišn., naz. sa teneto spôs. izogania, ak su tvarom, pohyblivos. odl.anizogania, každá gameta ja haploidná: obsahuje polovičné množ. genet. mat. Väčšia gameta, nepohybl.- vajcová bunka menšia:spermatická gam., pohybl. Ich splynutím vzn. diploidná(2n) zygota, z kt.= zárodok partenogenéza:zárodok aj z neoplod. vajc. b. Rodozmena(metageneza):stried. sa pohl. gen s nepohlnepohl. gen. sa rozmnož výtrusmi sporofyt(s) pohl. g. tvor. pohl. b. gamety- gametofyt, ak vykl. vzn. G- je haploidný, nesie pohl. org. gametangia:sam. plemenníčky sami:zárodočn., kt. je diploidn., začne vyr. sporofyt, ked výtrusi spadnú do zeme, tak replay Ak sú rovn, velk.-izospória(riasy) a k nie-heterospória (vyššie R) Rast a vývin: 3fázy: 1.vegetatívna:zač. klíčením, vytv. sa pletivá, orgány, ovplyv:teplota, voda, tvrdosť obalu semena 2.reprodukčná:rozmnož. buniek

a cel. org. 3.dormančná:odpoč., vegetat. pokoj R, r sa prispôs. nepr. podm., vynútená:nedobrovoľné predĺž., kvôli nepriazn. podm. Vn´torn. a vonk. činitele vývinu: 1.vnútor.: stimulátory:urýchl. r. auxíny inhibítory:spomaľ. rast ABA 2.vonkajšie:teplo- teplomiln. citrusy chladnomil.-obilniny svetlo- svetlomil.-slneč. tieňomil.-paprade fotoperiodizmus:reakcia R na striedanie dňa a noci 1.krátkodenné: malo svetla na kvitnutie, ryža 2.dlhodenné-R v miernom pásme 3.neutrálne-púpva etiolizácia: rast za nedostatku svetla-zemiaky voda vlhkomil. vod. R suchomil. kaktus Úvod do bio zv: heterotrof. org., konzumenty, vlatnosti: 1.pohyb:zisk. potr., premiestň., rozmnož. 2.rast a vývin- rastú do dospelosti 3.riadiace mech.: hormonálna, nervová reg., obranné mech. a imun. Živoč. bunka:eukariotická, neobmedz. ju bunk. stena , rozdiely stavba bunk. pov., špeci. organely 1.bunk. pov.:chýba bunk stena, na povrchu je cytoplazmat. memb 2.špec. organely: a)lyzozómy-rozkl. nepotr. a škodl. l. b)fibrilárne štrukt.:neurofibr.-vedenie nerv. vzruchov; tonofibr.- dod. mech. pevn.; myofibr.- súč svalov; brvy a bičíky; Obsah. pigmenty-melanin, hnede sfarb., bunky pokožky; Živoč. tkaniva:1.epitelové: povrch tela, vystieľa vnútorn. org., A)krycí- v pokožke b)resorpčný- v črev. c)zmyslový- v nose, na jaz.d)žľazový-slinná žľaza e)obrvený(riasikový)- pľúca 2.spojivové: opora mäkkým č. tela a)väzivo- kolagénové a elast. vlákna –vlasy, nechty b)chrupkapevne, pružné tkan., kolagen-medzistav. platn. elastické- ušnica c)kosť- vzn. z chrupky jej mineralizác. zloženie: okostnica- väzivová blana; hubové a súdržné kostné tkan.; kostná dreň; podobne je zubne 3.svalove:pohyb, obsah myofibrily a)hladké svaly- žaludok, čr. b)priečne pruh: kostrové svaly c)srdcové svalstvo 4.nervove:nervove a gliove bunky; nervove-tvoria nerv. vyruch a pren dalej; gliove-poskzt nerv. b. výživu Rozmnož. živ: 1.nepohl:netvoria sa pohl b., delenímäpriečne, poydĺž, pučaním u neymara) 2.pohl:keď su pohl. dospelé, vonkajšie oplodn-mimo tela samice, rzbz; vnútorné:plazy, vtáky, cic. Gonochorizmus:oddeleného pohl., druhotné pohl. ynakz: pohl. dvojtvárnosť Hermafrodiymus:rovnake, pri párení sa musia navyájom vzmeniť spoermie, slimák Partenogenéza: roymnož bey oplodnenia, hmyz Vývin pohl. b.:samčie pohl.b.:spermie v semenníkoch, vela; časti spermie: hlavička, krček, bičík samičie:vajíčka vo vaječníkoch, menej, obsah. jadro s gen inform, žltok-výživa, najväčšie vaj-vtáky, najviac-parazity, vaj. majú obaly- bielkovinové, rôsolov., škrup. živoč. sa rozdeľ. na: a)vajcorodé-ynáš. oplod. vaj., vývin mimo tela samice, vtáky b)vajcoživorodé: vývin v tele samice, ale obaly pukajú pri kladení, obojživeln. c)živorodé, cicavce Individuálny vývin jedinca: 1.embrionálna fáza:od splynutia pohl b povyliahnutie/narodenie princíp: oplod vaj sa mitoticky delí(brázdenie), vznikne guľa- morula, z nej dutá guľa blastula, vyplnená telovou tekutinou blastocél, časť blastuly, sa preliačuje do vnútra, vzn. 2vrstvivý útv. glastrula- ektoderm- vonk vrstva, endoderm- vnútorn., z nej mezoderm, v v mezoderme je vrstva celóm. Z ektodermu: pokožka, nervové tkan., z mezodermu:svaly, kosti, cievna súst., pohl. súst. z endodermu:tráviaca súst. 2.postembrionálna f: zač vyliahnutim/nar., a končí smrťou živočícha, začína rast živ., a končí v období pohl. dospelosti tahak by madar.sk® corporation
 
Podobné referáty
Dýchanie rastlín GYM 2.9764 507 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.