Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dynamika

Dynamika-zák. otázka dynam.-ako vzniká a ako sa udržuje pohyb.

Zákon zotrvačnosti, sily, akcie a reakcie. Zákon zotrvač.-každé teleso zotrváva v pokoji alebo rovnomernom priamočiar. pohybe kým nieje prínútené tento stav zmeniť pôsobením iného telesa. Hybnosť vektorova veličina p=m*v.

Zákon sily-sila je určená pomerom zmeny hybnosti a doby, v ktorej túto zmenu spôsobila. F=m*a. Pôsobením sily na teleso sa mení smer pohybu telesa alebo jeho pohybový stav.

Imerc. a neimerc. vzť. sústava-vzť.sústavy v kt. izolované hmotné body zost. v pokoji alebo v rovnomernom priamoč. pohybe naz. imerc. vzť. ústavy. Vzťažné súst. kt. zmena pohyb.stavu hmotného bodu môže nastať bez vzájomného pôsob. s iními obiektami sa naz. neimetc. vzť.súst. Hmotné body v nich nezost. v pokoji alebo v rovnome. Priamoč. Pohybe. V=F*t/m F=m*v/t

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk