referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Slovník cudzích slov- sociálna práca
Dátum pridania: 01.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 762
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Logopédia- venuje sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže s poruchami rečí

Surdopédia- sleduje výchovné a vzdelávacie aspekty jedincov s poruchami sluchu

Tyflopédia- zaoberá sa výchovou a vzdelávaním detí a mládeže s čiastočnými či totálnymi poruchami zraku

Prenatálny- vnútromaternicový

Perinatálny- počas pôrodu

Postnatálny- počas života

Mentálna retardácia- je to súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie- IQ pod 70

Oligofrénia- slabomyseľnosť

Debilita- najľahší stupeň mentálnej retardácie

Imbecilita- stredný stupeň mentálnej retardácie

Idiocia- ťažká až hlboká mentálna retardácia

Socializácia- je to celoživotný proces začleňovania sa jednotlivca do spoločnosti. Má tri etapy.

Sociálna pedagogika- je to vedná disciplína, ktorá je súčasťou vied o človeku. Patrí do sústavy pedagogických vied o výchove. Jej cieľom je premena detí, mládeže a dospelých prostredníctvom výchovy.

Sociabilita- schopnosť človeka uzatvárať priateľské vzťahy, viesť efektívnu komunikáciu a kooperovať s inými.

Sociálna inklúzia- sociálne začlenenie jednotlivcov i skupín, ktorí boli vylúčení na okraj spoločnosti /marginalizovaní/

Sociálna kohézia- sociálne zoskupenie, označenie pevnej sociálne väzby v skupine.

Výchovný proces- interakčný vzťah medzi vychovávateľom, vychovávaným a výchovnými vplyvmi, v ktorom vychovávaný je spolutvorcom vlastnej výchovy.

Sebapoznanie- dlhodobý proces, ktorý súvisí s vlastnou sebareflexiou, sebavnímaním.

Sebavýchova- proces zameraný na rozvoj vlastných možností a potencionalít.

Andragogika- veda zaoberajúca sa teóriou a metodikou výchovy a vzdelania v rôznych oblastiach sociálnej práce dospelých

Diagnostika- hodnotenie

Triangulácia- získavanie údajov pomocou viacerých zdrojov

Anamnéza- zber údajov v začiatočnej fáze

Katamnéza- ide o sledovanie priebehu poškodenia skúmanej osoby až po jej nápravu

Prognóza- je predpoveď z hľadiska ďalšieho výskumu pozorovaného dieťaťa

Interakcia- vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré má rozličnú podobu- spolupráca, súťaživosť, konflikty, sociálne združovanie

Percepcia- vnímanie človeka človekom, súvisí s vnímaním seba samého

Haptika- komunikácia dotykom

Kinezika- dorozumievanie pohybom tela a hlavy

Posturológia- poloha tela

Proxemika- komunikácia blízkosti

Parafrázovanie- svojim spôsobom prerozprávané to, čo sme práve počuli

Konguencia- zhoda, celistvosť

Paradigma- je teoretické východisko určitého odboru
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.