Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Všeobecne od praveku až po humanizmus

1.)Pravek

svetový nález: Jaskyňa Altamira (kresby) Španielsko
Megalitické stavby v Stonhenhe
Slovenský nález? odliatok lebky neandertálca v Gánovciach
Moravianská venuša
Jaskyňa Domnica

2.)Starovek

prvé písmo: (Sumeri) klínové
literárne pamiatky? Epos o Gilgamešovi
Chamurapiho zákonník (Starobabilonský zák.)
staviteľstvo: Babylon- výstavné mesto
Visuté záhrady kráľovnej Semiramis

Egypt

písmo hieroglifi
Stará ríša- Cheopsova pyramída
Stredná ríša- Skalné hrobky
Nová ríša- Amenhotep–Nefertity, Tutanchamón
Neskorá ríša- ovládaná Peržanmi
náboženstvo- viac bohov uctievanie zvierat

Grécko

Sparta- vojenský štát, mal dvoch panovníkov zvolených do smrti
Atény- politický štát
demokracia- zakladateľ Solón, Perikles, rovnosť medzi ženami a mužmi
náboženstvo-(polineistické) bohovia sídlili na Olympe, mali ľudské vlastnosti
kalografia- ideál dosiahnutia vyváženej krásy tela a ducha
filozofia- hľadá odpovede na odveké otázky človeka,
podstate sveta a jeho poznávaní
olympijské hry- konali sa každé 4 roky na počesť bohov
architektúra- výstavné paláce na Kréte, chrámy- Akropola v Aténach
Partenon
sochárstvo- Praxitela, Miróna ,Feidia- socha boha Dia

Staroveký Rím (753p.n.l.—476n.l.) viedol vojny obsadil celý polostrov,
viedol boj o Sicíliu s Kartágom
Caesar- člen vlády troch, bolo naňho nakoniec  zorganizované sprisahanie (zavraždený v Senáte)
Oktavian Augustus- 1.Rímsky cisár, za jeho vlády vzniklo kresťanstvo
Marcus Aurélius- (filozof na tróne) zo svojimi vojakmi sa dostal až na naše územie v boji proti Germánom (vytesaný nápis v Trenčíne)
Konštantín Veľký- zastavil prenasledovanie kresťanov, založil Konštantinopol
Zánik RR.- od 4.st. sa začalo sťahovanie národu a Germánske kmene ríšu
rozvrátili (5.st.), Rím zničili Vandali (zanikla Západorímska ríša)
kultúra- stavali chrámy, stĺpy, oblúky, kúpele, vodovody, cesty,
rozvoj lit.- Ovídius(Grécke Boje), rozvoj rečníctva(Cicero–známi rečník)

3.)Slovensko na úsvite dejín

Osídlenie- Svk. bolo osídlene od najstarších čias, nálezy s praveku
v 5.st.pnl. tu žili Kelti (nožnice, kliešte,...)
od 4.st. prichádzajú Slovania zo spoločnej pravlasti
západný Slovania- Slováci, Češi, Poliaci
južný Slovania- Srbi, Bulhari
východný Slov.- Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Samová ríša- (623n.l.) vznikla v úsilí vymaniť sa z avarského jarma

4.)Uhorský štát

v 11.st. vnikol, maďarské kmene zjednotil Gejza z rodu Arpádovcov
usídlili sa v strednej Európe keď ich porazil Nemecký cisár Otto 1.
Štefan 1.- 1. uhorský kráľ, šíril kresťanstvo, vyhlásený za svätého
Vpád Tatárov- v 13.st. do Uhurska vtrhli Tatári a Uhorské vojska
prehrali bitku v r.1241 na rieke Slanej, o rok odišli.
Nemecká kolonizácia- po Tatároch zostali ľudoprázdne dediny, Uhorsko začalo pozývať Nemcov (dobrý remeselníci, baníci)
Anjuovci- slabý panovníci, rástla moc šľachty
Matúš Čák- najväčší veľmož, Karol Róbert s ním bojoval v r.1312
Pri Rozhanovciach (Karol získal územie až po
Matúšovej smrti)
Pro Slavis- (Ľudovít Veľký) listina podľa ktorej ½ meskej rady v
Žiline mali tvoriť Slováci (1381)

Románsky sloh- hrubé múry, masívne stavby, malé okná
(Šikmá veža v Pise), cirkevne stavby,
rotundy(Skalica), hrady (Spišský hrad),
k umeleckému smeru patrí latinčina, latinka
Byzanský sloh- kupolovité chrámy
(Hagia Sofia–Konštantinopol), mozaiky,
Gotika- vysoké štíhe stavby, lomený oblúk, chrámi (Noitre Dame),
dom Svätej Alžbety- Košice, univerzity (Oxford–Cambrige)
Humanizmus a renesancia- napodobňovanie antiky, jednoduché
dokonalé stavby, naj. Tal. umelec
Leonardo da Vinci (Mona Líza)
Mikelangelo (socha Dávida), stavby
Chrám svätého Petra v Ríme
Katedrála v Levoči

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk