Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredovek letopočty - ťahák

476-1453/1492 – trvanie stredoveku
410 – Rím zničený Vizigótmi
455 – Rím vyrabovaný Vandalmi
429- vznik vandalského kráľovstva
6.stor. – zánik vandalského kr. pod vplyvom Justiniána
395 – Ostrogóti napadli rímsku ríšu, po 200r. ich zničil Karol Veľký
711 – nájazdom moslimov sa skončila existencia Vizigótov
5.stor. – frankovia sa dali do pohybu => FRANSKÁ RÍŠA
843 – rozpad franskej ríše na 3 časti
732 – Karol Martel porazil moslimov a tým zastavil ich prenikanie do E.
od r. 751- nastupuje dynastia Karolovcov
800 – Karol veľký sa nechal korunovať za rímskeho cisára
- Byzancia sa odtrhla od E.
10.8.843 – Verdunská zmluva(rozdelila ríšu na 3 časti)
330 – vznikol Konštantínopol
8.stor. – Byzanicia stratila väčšinu území okrem Balkánu a Malej Ázie
1054 – pápežská schizma, cirkev sa delí na cirkev záp. a cirkev vých. obratu
867 – macedónska dynastia(trvala 200r)
1176 – Seldžuckí Turci vyhrali bitku pri Myriokefalóne
6.7.1453 – Mehmed II dobil Konštantínopol
730 – Lev Sírsky zakázal uctievať obrazy
1090 –Seldžuckí Turci dobili Jeruzalem
1095 – cirkevný snem v Piaczente a Clermonte
1096-1099 – I. križ výprava , dobili Jeruzalem a založili Edesské kniežatstvo
1147-1187 – II. kr. výprava turci v r.1187 dobili Jeruzalem
1189-1192 – III. kr.v. výprava korunovaných hláv
1202- 1204 – IV. kr.v. došli len do Konštantínopolu –dobili ho v r1204
1217-1221 V. kr.v. – (1212-výprava detí) Fridrich II vyjednal Jeruzalem,Betlehem,Nazaret
1229 – Fridrich II. sa korunoval za Jer. Kráľa
1248-1254 – VI. kr.v. kráľ Ľudovít IX obsadil Damiettu na krátky čas
1270-1275 - Ľudovít IX zahynul a armádu zničil mor
570 – v Mekke sa narodil Mohamed
622 – Mohamed musel utiecť z Mekky
630- Mohamed dobil Mekku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk