Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tvorba a dielo Ľudovíta Štúra

1831prvé básnické pokusy

1836v prvom ročníku Hronky vyšla prvá tlačená báseň Óda na Hronku

1838v pražských Květoch uverejňoval cyklus básní Dumky večerní, až do augusta 1840

1839počas štúdií v Halle navštívil kraje Lužických Srbov a z tejto cesty napísal cestopis Cesta do Lužic vykonaná z jara 1839, ktorý vyšiel v Časopise Českého musea v roku 1839

1841napísal dielo Starý a nový věk Slováků v staročeštine, ktoré vyšlo prvýkrát až v roku 1935 v origináli, po slovensky prvýkrát v roku 1994

1843vydal anonymne v Lipsku národno-obranný spis Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren - Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov

1845vydal vo Viedni polemický spis Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus - Devätnáste storočie a maďarizmus

1846vydal diela Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej

1851dokončil filozofické dielo Das Slawenthum und die Welt der Zukunft - Slovanstvo a svet budúcnosti (v nemčine), ktoré však prvýkrát vyšlo až v roku 1867 v ruskom preklade Slavjanstvo i mir buduščago, neskôr v roku 1931 v pôvodnom znení a až v roku 1993 vyšlo v slovenčine

1852dokončil spis O národních písních a pověstech plemen slovanských, vydaný v Prahe v roku 1853

1853vyšla v Bratislave básnická zbierka Spevy a piesne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk