referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Nedeľa, 23. februára 2020
Literárne pojmy
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: supip
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 557
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
METAFORA – pomenovanie vecí, vlastností, alebo deja pomocou inej veci, vlastnosti alebo deja na základe vonkajšej podobnosti ; napr. hora sa trasie
MONOLÓG – dlhší prehovor 1 osoby
NONSENS – odborný názov pre nezmysel v literatúre, napr. voda sa sypala a piesok sa lial
NOVELA – epický žáner stredného rozsahu, nemá opis, tá istá neznáma udalosť, náhly koniec, zaujímavé postavy, málo postáv, dej sa sústreďuje na všedný život
OBSAH DIELA – zložka literárneho diela pozostávajúca z témy a idey diela
ÓDA – oslavná báseň
PERSONIFIKÁCIA – zosobnenie – prenášanie ľudských vlastností na zvieratá alebo neživé veci
POÉZIA – literatúra písaná vo veršoch
POINTA – zhrnutie alebo vyvrcholenie myšlienky
POPULÁRNA PIESEŇ – je v určitom období všeobecne známa a obľúbená pieseň
POREKADLO – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, ktorý výstižne životnú skúsenosť – nevyplýva z neho ponaučenie; napr. Sýty hladnému neverí.
POVESŤ – kratší prozaický útvar rozprávajúci o živote hrdinov, o rozličných udalostiach vzťahujúcich sa na určitú dobu, miesto a čas
POVIEDKA – krátky epický útvar opisujúci 1 udalosť zo života človeka – málo postáv, ich charakter sa v priebehu deja nevyvíja
PRANOSTIKA – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, v ktorom je vyjadrená dlhoročná skúsenosť ľudu z pozorovania prírody
PREMIÉRA – 1. predstavenie (filmové, divadelné)
PRIROVNANIE – porovnáva dve veci alebo dva javy, ktoré majú spoločné znaky
PRÍSLOVIE – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, v ktorom je vyjadrená dlhoročná skúsenosť ľudu – vyplýva z neho ponaučenie; napr. Kto vysoko lieta, nízko padá
PROSTREDIE – miesto deju
PRÓZA – literatúra písaná voľnou rečou
REPORTÁŽ – prináša informácie o významných aktuálnych udalostiach, prináša presné údaje, zároveň používa aj rozprávanie, charakteristiku osôb, dialógy, ...
REPRÍZA – opakovanie predstavenia
ROMÁN – veľká epická forma – autor vykresľuje široký okruh života, dej sa odohráva v dlhšom časovom rozpätí (aj niekoľko generácií), vystupuje v ňom 1 alebo viac hlavných postáv a vedľajšie postavy – okrem hlavnej dejovej línie sa prelínajú vedľajšie
ROZHLASOVÁ HRA – stavia na zvukovej stránke, na epickom vyrozprávaní príbehu
ROZPRÁVANIE – opisuje hlavnú dejovú líniu alebo vedľajšie dejové línie -dej opisuje aj s okolnosťami, v ktorých sa odohráva (čas, miesto, spôsob, ...)
ROZPRÁVKA – kratší prozaický útvar, má jednoduchý dej, vystupujú v nej často abstraktné bytosti, boj dobra a zla, dobro víťazí
RÝM – zvuková zhoda slabík na konci veršov
RYTMUS – spôsob pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík vo verši
SATIRA – ostrý, útočný, uštipačný výsmech
SLANG – súbor nespisovných slov, ktoré používa určitá skupina ľudí (žiaci)
SLOVNÉ FIGÚRY – sú to umelecké jazykové prostriedky, majú ozdobnú funkciu a v umeleckých dielach slúžia na ozvláštnenie textu, zakladajú sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu
SONET – lyrická básnická forma, pomocou ktorej autor vyjadruje svoje pocity, nálady a myšlienky – má 14 veršov rozdelených do 2 trojveršových a 2 štvorveršových strof
STOPA – rytmická jednotka, ktorá sa pravidelne opakuje alebo strieda vo verši, má 2 alebo 3 slabiky
STROFA-(sloha)- skupina veršov usporiadaných do celku
SYNONYMÁ – rovnoznačné slová – ktorých význam je zhodný , napr.: báť sa- triasť sa - obávať sa – strachovať sa
SYMBOLIZMUS – je to literárny smer, ktorý uprednostňuje symbol pred ostatnými umeleckými prostriedkami
TELEVÍZNA HRA – je dramatický žáner , technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na audiálne, založená na slove, tematikou sú domáce, rodinné a spoločenské udalosti v krátkom čase, málo postáv, dialógy, detaily
TRAGÉDIA – hra s vážnou tematikou, silnými hrdinami s tragickým zakončením
TRÓPY – sú umelecké jazykové prostriedky, predstavujú skupinu výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z 1 javu na 2.(epiteton, metafora, metonymia, alegória, symbol, prirovnanie, personifikácia)
UMELECKÁ LITERATÚRA – zobrazuje skutočnosť prostredníctvom umeleckých obrazov – UMELÁ, ĽUDOVÁ
VARIÁCIA – opakovanie deja s podobnosťami
VECNÁ LITERATÚRA – je to súhrn všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry, presnosť a jednoznačnosť vyjadrovania, nové poznatky, poučenia, informácie – ODBORNÁ, PUBLICISTICKÁ, ADMINISTRATÍVNA
VERŠ – 1 riadok básne
VÝSTUP – časť dejstva, v ktorom vystupuje určitá osoba
ZDROBNENINA – zjemnený tvar slova; napr.: mačička, hlavička
ZVUKOMAĽBA – napodobenina zvukov vhodným zvolením hlások v slovách
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Literárne pojmy SOŠ 2.9566 1625 slov
Literárne pojmy SOŠ 2.9501 751 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.