Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra Nadrealizmus

Nadrealizmus-na SR zač.20 rokov-faktické sformo vanie nadrealistickej skupiny súvisí s tvorivými aktivitami básnika Fábryho a kritika Považana-nadreal. avantgarda čerpala poznatky a podnety o surrealizme z Čes.lit.,Fr.poézie,z odkazov tvorivej práce Kráľa,Krasku-char.:skupinové program. zameranie, úzka spriaznenosť s umelcami výtvarníkmi (Mudroch,Kostka,CHmel)-predstavitelia: usilovali o poéziu nového videnia (laboratorna poézia), odmietli trad. hodnoty, chceli šokovať meštianstvo, protestovali proti fašizmu, využ. podnety z psychologie, filmu,, snaha o tvorbu na základe metódy psychického automatizmu,kládli dôraz na kŕčovitú krásu-texty :polytematické,viacvýznamové, volný verš, metody appolinairovského pásma,metafory (genitívne)-28.2.1939 ofic. činnosť slov. nadrealist. skupiny-počas 2.sv.vojny odmietali vojnu,vyjadrovali túžbu po slobode- po vojne odklonenie od nadreal.

Nadrealizmus-na SR zač.20 rokov-faktické sformo- vanie nadrealistickej skupiny súvisí s tvorivými aktivitami básnika Fábryho a kritika Považana-nadreal. avantgarda čerpala poznatky a podnety o surrealizme z Čes.lit.,Fr.poézie,z odkazov tvorivej práce Kráľa,Krasku-char.:skupinové program. zameranie, úzka spriaznenosť s umelcami výtvarníkmi (Mudroch,Kostka,CHmel)-predstavitelia: usilovali o poéziu nového videnia (laboratorna poézia), odmietli trad. hodnoty, chceli šokovať meštianstvo, protestovali proti fašizmu, využ. podnety z psychologie, filmu,, snaha o tvorbu na základe metódy psychického automatizmu,kládli dôraz na kŕčovitú krásu-texty :polytematické,viacvýznamové, volný verš, metody appolinairovského pásma,metafory (genitívne)-28.2.1939 ofic. činnosť slov. nadrealist. skupiny-počas 2.sv.vojny odmietali vojnu,vyjadrovali túžbu po slobode- po vojne odklonenie od nadreal.

Nadrealizmus-na SR zač.20 rokov-faktické sformo vanie nadrealistickej skupiny súvisí s tvorivými aktivitami básnika Fábryho a kritika Považana-nadreal. avantgarda čerpala poznatky a podnety o surrealizme z Čes.lit.,Fr.poézie,z odkazov tvorivej práce Kráľa,Krasku-char.:skupinové program. zameranie, úzka spriaznenosť s umelcami výtvarníkmi (Mudroch,Kostka,CHmel)-predstavitelia: usilovali o poéziu nového videnia (laboratorna poézia), odmietli trad. hodnoty, chceli šokovať meštianstvo, protestovali proti fašizmu, využ.

podnety z psychologie, filmu,, snaha o tvorbu na základe metódy psychického automatizmu,kládli dôraz na kŕčovitú krásu-texty :polytematické,viacvýznamové, volný verš, metody appolinairovského pásma,metafory (genitívne)-28.2.1939 ofic. činnosť slov. nadrealist. skupiny-počas 2.sv.vojny odmietali vojnu,vyjadrovali túžbu po slobode- po vojne odklonenie od nadreal.

Nadrealizmus-na SR zač.20 rokov-faktické sformo vanie nadrealistickej skupiny súvisí s tvorivými aktivitami básnika Fábryho a kritika Považana-nadreal. avantgarda čerpala poznatky a podnety o surrealizme z Čes.lit.,Fr.poézie,z odkazov tvorivej práce Kráľa,Krasku-char.:skupinové program. zameranie, úzka spriaznenosť s umelcami výtvarníkmi (Mudroch,Kostka,CHmel)-predstavitelia: usilovali o poéziu nového videnia (laboratorna poézia), odmietli trad. hodnoty, chceli šokovať meštianstvo, protestovali proti fašizmu, využ. podnety z psychologie, filmu,, snaha o tvorbu na základe metódy psychického automatizmu,kládli dôraz na kŕčovitú krásu-texty :polytematické,viacvýznamové, volný verš, metody appolinairovského pásma,metafory (genitívne)-28.2.1939 ofic. činnosť slov. nadrealist. skupiny-počas 2.sv.vojny odmietali vojnu,vyjadrovali túžbu po slobode- po vojne odklonenie od nadreal.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk