referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Geografia
Dátum pridania: 14.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 592
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

do 700mm za rok.Pôdy: hnedozem,ilimeriz., hned.les..Sú to stredne vysoko položené kotli.pestuje sa repa, zemiak, krmoviny, menej náročn krmov. 3VO: zemiakarská:do500 m nad mor., teploty okolo7*, úhrn okolo 700mm,pôdy:hnedá lesná.Sú to vyšš.položené kotl /Oravská,Lipt., Hornácka/ Pestujú sa krmoviny ,zemiaky.4.VO:zemiakarsko-ovsenná:do 600mnm, Teplota okolo 6*, úhrn je do 800mm za rok , oblasť pestovamia zemiaka,krmovín,sú tu lúky a pasienky. 5.VO: horská:600mnm,teploty pod6*, oblasti horsk. Úpätie vyšš pohorí, úhrn viac ako 800mm , podzol. pôda menej úrod.Nemá význam pre rastl, ale pre živoč výr.ovce hov. dob. OBYVATELSTVO:5560000obyv. hust109 na km*.Na pocet obyvat. Vplyv prirodzený pohyb/mortalita,pôrod./, mechanický. Pôrodnosť-vyspel.kraj.má nižš.p..Vplyv mentalita,náboženstvo. Každoroč. na 1000 obyv sa narodí 13-14detí. Úmrtnost-na juh. velká, sev.menš. Prirodz. 3%.Prírastok Veľký Krtíš.Vek. zlož. Obyvat.-stred.dĺžka živ. 33,6r., priemer vek dožitia 73r./žena76, muž69/. 0-14r.deti23%, 15-54r.ženy,59-muži produkt.vek60%, 59-.. poprodukt.vek 17%.
SÍDLA:najhustej.zalud.:1217ob.na km*=Bl, 977na km*= Košice. Potom Považie,horná Nitra,okol.Prešova.Najniž hust.Dol. Kubín, LM, Svidn.,Humen.,RS. Zamestnanosť: 43% /muži56%/. Priem., polnohosp. 25%, v nevýrob. podnik.11% /školstvo, veda, služby/ obchod12%,doprava8,6%,zdravot.6%. Nezamestn.:20% dnes,mení sa to cez rok. Národnost.štrukt.:Slováci86%, Maďari J, J východ SR 10%, Róm vyše 1,7% /skutoč.10%,no dávajú si slov. a maďar. nár./ , Ukrajin.-vých., Pols.-sev., Česi v mestách, Nemci Blava, Šariš.Nábožen.:veriaci-73%/niekt.neudáva/ Rímskokatol.:vyše60% Orav.,Kysu.,Humen.,TN,Svidn.Evanieli.6%. Grécko katolmenej ako3%.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Geografia GYM 2.9882 279 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.