Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroveký Rím

Od republiky k cisárstvu


-po púnskych vojnách-Rímska ríša bola najväčším štátom vtedajšej doby. Dobyté údemia spravovali rímski úradníci. Mnoho mužov vstupovalo kvôli moci do armády.


Armáda :

  • zmenila sa na žoldniersku
  • od štátu dostávali vojaci pravidelný plat - žold
  • mala v krajine výrazný vplyv

R.60 pr. Kr. - prvý triumvirát- vláda troch politikov:

  • Crassus
  • Pompeius
  • Caesar

Najmocnejším sa stal Gaius Julius Caesar, ktorý sa stal samovládcom,  prijal titul doživotného diktátora. Jeho protivníci ho v roku 44 pr. Kr. zavraždili.

R. 43 pr. Kr. - druhý triumvirát:

  • Antonius
  • Lepidus
  • Gaius Octavius - Caesarov adoptívny syn

Gaius Octavius a Marcus Antonius medzi sebou súperili.Octavius napokon porazil Antonia, ktorý sa spojil s egyptskou kráľovnou Kleopatrou. Octavius bol vyhlásený za jedného vládcu v Ríme a v roku 27 pr. Kr. bol vyhlásený za cisára.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk