Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia - Deriváty uhľovodíkov

Deriváty uhľovodíkov sú zlúčeniny, odvodené od uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka iným atómom alebo skupinou atómov.

Deriváty uhľovodíkov, v ktorých je charakteristickou skupinou atóm halogénu nazývame halogénderiváty uhľovodíkov. Halogénderiváty - používame ako rozpúšťadlá, chemické čistenie šatstva, náplň do hasiacich prístrojov, hnací plyn do tlakových nádob, znecitlivenie tela v lekárstve. Hydroxyderiváty - alkoholy sú deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikajú nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka hydroxylovou skupinou - OH, Metanol - prudko jedovatá kvapalina, spôsobuje oslepnutie až smrť, rozpúšťadlo pri výrobe farbív a liečiv, ako pohonná látka, pre raketové a automobilové motory, syntéza organických zlúčením, Etanol - rozpúšťadlo farbív, živíc a olejov, tvorí súčasť čistiacich, dezinfekčných a konzervačných prostriedkov, medicína, farmaceutika, kozmetika, potravinárstve, Glycerolmedicína, kozmetika, pri výrobe pečiatok a tlačiarenských farbív, v gumárenskom priemysle, výroba výbušnín.

Vo Fenoloch je hydroxylová skupina - OH viazaná na niektorým uhlovodíkovým atómom benzénového jadra. Fenol - tuhá, kryštalická látka, leptá pokožku, získava sa z čierneho uhlia, dezinfekčné prostriedky, farbivá, liečivá, ničenie škodcov, výroba plastov. Karbonylové zlúčeniny je skupinový názov pre organické zlúčeniny, v molekule ktorých je charakteristická karbonylová skupina C=O, Formaldehyd - vzniká oxidácou metanolu, bezfarebný, štiplavo zapáchajúci, jedovatý plyn, bolesť hlavy, závraty, pálenie očí, plasty, dezinfekčný prostriedok, Konzervačná látka, Acetaldehyd - prchavá, zapáchajúca, kvapalná látka, výroba kaučuku, kyseliny octovej, farbív, liekov, palivo(pevný lieh), Karboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny, ktorých molekula obsahuje charakteristickú karboxylovú skupinu OH-C=O, Kyselina mravčia - v telách mravcov, včiel, ôs, pŕhľave, v pote svaloch a moči, dezinfekcia, odstraňovanie vodného kamena, potravinárstvo, konzervovanie ovocných štiav, textilný priemysel.

Kyselina octová - pochutina do jedál, konzervovanie potravín, odstraňovanie vodného kameňa, výroba acetónu ,hodvábu, plastov, liekov(acylpyrín).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk