referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Protokol spoločenského správania
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kuril
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 684
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Medzinárodné dokumenty: Platné normy medzinárodného práva a princípy medzištátnych stykov (zvrchovaná rovnosť, priateľské styky, udržanie mieru) Charta OSN + zmluvy> Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (1693), Dohovor o osobných misiách (1969), Viedenský dohovor o zastúpení štátov a ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálnej povahy (1975), deklarácia ľudských práv (1948), Deklarácia práv dieťaťa (1959), Ústavy štátov, Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhrom. OSN 10.decembra 1948> Medzinárodný pakt o hospodárskych a sociálnych právach a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach – 1966.

Staré: Manuové zákony, Zmluva o nastolení mieru v celom kresťanstve, Vestfálsky mier, Codex Juris Gentiun Diplomaticus. Diplomatické hodnosti: veľvyslanec, vyslanec, radca – vyslanec, veľvyslaneckí alebo vyslaneckí radcovia Ia II. triedy, v. a v. tajomníci, v. a v. pridelenci (atašé), odborný pridelenec,, odborný poradca Začiatok a ukončenie činnosti diplomatickej misie: začiatok – vyslanie jedného alebo viacerých diplomatov do krajiny pôsobnosti, otvorenie kancelárie zastupiteľského úradu a začatie oficiálnej práce v dohodnutom mieste a čase. Vedúci misie – titulár prichádza zvyčajne neskôr, keď sú už vytvorené podmienky na jeho pôsobenie.

Predtým však musí hostiteľská krajina súhlasiť s uvedením tejto osoby do úradu vo funkcii titulára. Vysielajúci štát preto dôvernou cestou požiada prijímajúcu krajinu o súhlas s predloženým návrhom. Vykonávateľom je spravidla odchádzajúci vedúci misie, ktorý ministrovi zahraničných vecí hostiteľského štátu ústne oznámi úmysel svojej vlády vymenovať nového titulára, čo potvrdí formou spisom, so stručným životopisom navrhovaného vedúceho misie. Prijímajúci štát spravidla rovnakou cestou oznámi svoje rozhodnutie. Ukončenie činnosti – kedykoľvek ukončené. Výsledkom vážnych politických nezhôd medzi štátmi býva odvolanie diplomatického a ďalšieho personálu a uzavretie zastupiteľského úradu vysielajúcim štátom. Ale iniciátorom môže byť aj prijímajúci štát. Ten v závažných prípadoch požiada, aby bol cudzí diplomatický zástupca odvolaný, alebo dokonca vyhlási jeho osobu za nežiaducu, ktorá stratila dôveru hostiteľskej krajiny a bola zbavená zdržiavať sa ďalej na území. Svoje rozhodnutie pritom nemusí vysielajúcej krajine odôvodniť.

Nežiaduca osoba musí často opustiť územie prijímajúceho štátu do 24 hodín. Pracovník zastupiteľstva, ktorý nemá diplomatický štatút, môže byť vyhlásený za neprijateľnú osobu. K týmto opatreniam sa pristupuje vtedy, keď sa diplomatický či iný predstaviteľ zastupiteľstva prehreší voči zákonom prijímajúcej krajiny, spácha trestný čin, vyvíja činnosť nezlučiteľnú s diplomatickým štatútom alebo sa správa urážlivo. Výsledkom takého kroku je ochladenie bilaterálnych vzťahov, čo môže viesť až k ich prerušeniu. Vyhostenie viacerých diplomatov vyvolá v praxi často recipročnú reakciu druhej strany. Misia môže ukončiť svoju činnosť po vzájomnej dohode, po jednostrannom prerušení stykov, pri vypuknutí vojnového konfliktu medzi krajinami, ale aj zánikom jedného zo štátov. Oficiálne poslanie dipl. zástupcu sa môže skončiť, keď ho hlava materského štátu zbaví funkcie a odvolá ho. Alebo v dôsledku rezignácie, úmrtia. Odchod personálu z diplom. úradu si vyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Uskutočňuje sa korektne, avšak bez zdvorilostných formalít. Záverečná audiencia u hlavy hostiteľskej krajiny a osobná rozlúčka s ministrom zahraničných vecí, ktorému oznámi svoje odvolanie. O svojom odchode písomne upovedomí aj doyena diplomatického zboru a ostatných vedúcich. Zastupiteľské úrady: veľvyslanectvá, vyslanectvá, zastupiteľské úrady 1. generálne konzuláty 2. konzuláty 3. vicekonzuláty 4. konzulárne zastupiteľstvá
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.