Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Požiadavky Slovenského národa

 1. uznanie rovnoprávnosti slov. národa;
 2. žiadali vytvorenie snemu (všeob.- uhorského), kt. by bol zložený so vš. národov;
 3. zriadenie osobitných národných snemov;
 4. povinnosť poslancov zastupovať a obhajovať národ;
 5. uzákonenie slov. jazyka za rokovací jazyk;
 6. zriadenie všetkých typov škôl: lýcea, gymnázia, akadémie atď.;
 7. založenie katedier, vyučovanie slov. jazyka v maď. školách a maď. jazyk v slov. školách;
 8. národnú zástavu, národnú gardu a jej veliteľov;
 9. volebné právo, aby 20-roč. mohli voliť a 24-roč. boli volení;
 10. sloboda tlače, spolčovania, zhromažďovania a prejavu;
 11. zrušenie poddanstva, vrátenie pozemkov a majetkov;
 12. prepustenie J. Kráľa a J. Rotaridesa z väzenia;
 13. uznanie rovnakých práv a slobôd pre obyv. mesta Haliče;
 14. výzva na uznanie žiadostí.

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk