referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Chemické látky a ich vlastnosti
Dátum pridania: 10.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: policia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 418
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Zmesi sú látky, ktoré obsahujú dve alebo viac zložiek. (vzduch, ocot, bronz)

Oddeľovanie: usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia, chromatografia.

Atóm je stavebná častica chemickej látky, zložená z jadra a obalu. Protón p+ , je súčasť atómu – jadro. Elektrón e- , je súčasť atómu – obal. Neutrón no , je súčasť atómu – jadro.

Roztok je rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Roztok je nasýtený vtedy, ak sa už pri danej teplote v rozpúšťadle viacej látky nerozpustí. w(A) = m(A)/m. 100% je hmotnostný zlomok, m(A) je hmotnosť rozpustnej látky, m je hmotnosť roztoku.

Prvok je chemická látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo. Prvky sú do PSP zavedené postupne podľa z. Skupiny sú označené od I.A až VIII.B – vonkajšia elektrónová vrstva, ďalej do 7. periód.

Protónové číslo značíme z, vyjadruje počet protónov v jadre a poradie prvku v tabuľke.

Chemická väzba vzniká utvorením spoločného elektrónového páru medzi atómami.

Molekula je stavebná častica chemickej látky, zložená z dvoch alebo viacerých, rovnakých alebo rôznych zlúčených atómov.

Ióny sú elektricky +,– nabité atómy, ktoré vznikajú tak, že sa z obalu atómu odštiepia elektróny.

Chemická reakcia sú premeny, pri ktorých z určitých chemických látok vznikajú nové chemické látky. Chemické látky, ktoré reagujú, sú reaktanty, ktoré vznikajú, sú produkty. Celková hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná celkovej hmotnosti produktov reakcie. Chemická reakcia, pri ktorej zo zložitejších reaktantov vznikajú jednoduchšie produkty, je chemický rozklad. Zlučovanie je presný opak.

Oxidačné číslo je pomocné číslo, vyjadruje počet elektrónov, ktoré atóm jedného prvku odovzdal, alebo prijal od atómu iného prvku pri vzniku chemickej väzby. Nulové, záporné (–1 až –4), kladné (1 – 8).

Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny halogénov s inými prvkami. LiCl, CuBr

Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny kyslíka. LiO, SiO.

HCl čistá je bezfarebná, technické je žltá, prchavá, dráždi dýchacie cesty, 37%, pôsobí leptavo, v žalúdky. Liečiv, farbív, plastov, čistenie kovov.

HNO3 bezfarebná, 67%, prchavá, dráždi dýchacie cesty, pôsobí leptavo, na svetle sa rozkladá – žltá až hnedá. Farbív, výbušnín, dusičnatých hnojív.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.