Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemčina Predložky

Predložky s 3. Pádom Predložky so 4. pádomaus z, zo durch cez, skrz

bei pri fűr pre, za

mit s, so gegen proti

nach po, do ohne bez

von od, o, z um o, okolo

zu k, ku

gegenűber oproti


Predložky s 3. a 4. Pádom Spojkyan na ? zvis. pol. weil lebo

auf na ? vod. pol. dass akože, aby

neben vedľa obwohl hoci

űber nad wenn keď

unter pod als keď

vor pred der ktorý

in v, do die ktorá

hinter za das ktoré

zwischen medzi die ktorí


Slovesá s odlučiteľnými predponamian ziehen vor haben

auf stehen statt finden

ab holen kennen lernen

ein steigen fern sehen

aus steigen durch gehen

zu machen mit kommen.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk