Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jaskyne Slovenska

Sprístupnené jaskyne :

Jaskyňa Driny
Bojnická hradná jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
Demänovská ľadová jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody
Bystrianska jaskyňa
Važecká jaskyňa
Belianska jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Jaskyňa Domica
Gombasecká jaskyňa
Jasovská jaskyňa

Významné jaskyne - nesprístupnené:

Starý hrad
Jaskyňa Zlomísk
Jaskyňa Mŕtvych netopierov
Stratenská jaskyňa
Jaskyňa Bobačka
Jaskyňa Skalistý potok
Jaskyňa Zadný úplaz
Jaskyňa Javorinka
Hačova jaskyňa

Najdlhšie jaskyňe :

  • Demänovský jaskynný systém - 32,9 km - Nízke Tatry
  • Stratená jaskyňa - 21,7 km - Slovenský Raj
  • Jaskyňa Mŕtvych netopierov - 15,2 km - Nízke Tatry

Najhlbšie jaskyňe :

  • Starý hrad - 432 m - Nízke Tatry
  • Javorinka - 361 m - Vysoké Tatry
  • Javorová priepasť - 312 m - Nízke Tatry

Najväčšia ľadová jaskyňa:

  • NPP - Dobšinská ľadová jaskyňa - Slovenský Raj; hrúbka ľadu - 26,5 m; objem ľadu - 110.132 m3


Najväčší jaskynný priestor:

  • Rozprávkový dom v Stratenskej jaskyni v Slovenskom Raji; plocha - 9040 m2; objem - 79,017 m3

Najunikátnejšia jaskyňa

  • NPP - Ochtinská aragonitová jaskyňa - jediná na Slovensku s aragonitovou výzdobou - jemné trsy a zhluky


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk