Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dramatické umenie

Hlavným znakom dramatického umenia je , že sa zakladá an epickom príbehu , deji v ktorom chýba rozprávač. Dej sa rozvíja prostredníctvom konania postáv a ich prehovorov – dialógov
Vo svojej vnútornej výstavbe má dráma svoje zákonitosti.

Úvod /expozícia/ - divák sa zoznamuje s prostredím deja , s hlavnými postavami a vzťahmi medzi nimi.
Zápletka naznačuje konflikt.
Zauzľovania / kolízia / - konflikt as vyostruje.
Vyvrcholenie / kríza / - konflikty a rozpory vrcholia.
Rozuzlenie / katastrofa/ - konflikt sa vyrieši, a to buď kladne , alebo záporne.
Divadelná hra sa delí na časti- dejstvá, ktoré sa skladajú z menších častí- výstupov. Vo výstupoch sa mení počet postáv na javisku .

Divadelná hra má zvyčajne tri dejstvá / tragédia päť / . Ak dramatické tvorí len jedno dejstvo, hovoríme o jednotke. Niekedy divadelná hra vznikne aj z iného epického žánru. Vtedy hovoríme o prepise /adaptácií/ románu, poviedky... Na predvádzanie na javisku musí hru upraviť scenárista / niekedy samotná osoba, niekedy sám autor /.Na jej
realizácii sa podieľajú aj ďaľšie osoby - režisér , herci , výtvarníci, technici, kostyméri, maskéri.......
Slávnostné uvedenie hry sa volá premiera, ďaľšie predstavenia sú reprízy, posledná repríza sa volá derniéra

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk