Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kyseliny - vzorce

Kyselina dusičná-HNO3
Kyselina uhličitá-H2CO3
Kyselina siričitá-H2SO3
Kyselina sírová-H2SO4
Kyselina fosforečná-H2PO4
Pálené vápno-CaO
Hasené vápno-Ca(OH)2
nepolárna väzba-0-0,4
polárna väba- 0,4-1,7
iónová väzba- 1,7-
hydroxidotvor.o.- 0-1vr
kyselinotvor.o.- nad 2
neraguje s vodu- 1-2vr
Alkalické kovy- Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
Polokovy- Te, As, Ar, Ge, Rb, B,Sb
Nekovy- H,He ,C ,N ,O ,F ,Ne ,P ,S ,Cl, Ar ,Se, Br,Kr ,I ,Xe ,Rn

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk