Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Mária Terézia a Jozef II. - reformy

Reformy Márie Terézie a Jozefa II.
-od pol. 18. st. – reformy
-príčiny reforiem
1.vnútorné a) hosp. zaostalosť
b) poliť. nejednotnosť
2.vonkajšie – straty vo vojnách (straty Sliezska)
a) v. s Pruskom o rakúske dedičstvo 1740-48
b) 7roč. v. 1756-63

M. Terézia – 1. habs. panovníčka
-na trón vďaka Pragmatickej sankcii – Karol VI, 1713, zaručovala nástupníctvo žien
-kráľovná Rakús., Česka., Uhorska
-jej manžel František Lotrinský
-mala 16 detí

reformy
1.centralizmus z Viedne
2.germanizácia
3.rozvoj manufaktúr
4.urbarialny patent – povinnosti poddaných, práva vrchnosti
5.robotný patent – zmierňoval poddanské povinnosti
6.zrušenie nevoľníctva – Jozef II; povstanie v severových. Čechách 1775
7.tolerančný patent – obmedzil cenzúru
8.školská reforma.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk