referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Literatúra Štúr, Chalupka, Kráľ, Sládkovič, Botto
Dátum pridania: 14.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: turbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 686
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Ľudovít Štúr
-1835-podpredsedom Spoločnosti Českoslovan.
-24 apríl 1836-vychádzka štúrovcov na Devín-dali si slovanské mená
-osvetová činnosť: samovzdel. spolky; nedeľné školy; spolky striezlivosti; svojpomocné sýpky;
svojpomocné pokladnice; prvé ochotnícke divadel. scény
-odsudzoval maďarizačnú politiku, stal sa úradom nepohodlný
-1843 zbavený prednášania na lýceu; jeho poslucháči protestovali-hromadne odišli na lýceum do Levoče 1844
-pokračoval ako súkr. učiteľ
-Otázka jednot. spis. jazyka
-obrana jazyk. a kultur. práv
-1843 Hlboké Š, H, H uzákonili u Holleho spis. jazyk(základ stredoslov. nárečie)
-2. ročník almanachu – Nitra prvá kniha v Šťúr. jazyku
-Tatrín – celonárod. spolok; v Lip. Mikuláši; predseda Hodža; uznával spis. slovenčinu; vidával knihy
-Slovenské národ. noviny s lit. prílohou Orol tatranský – 1. slov. polit. noviny
-Šťúr – poslanec Uhor. snemu za Zvolen (Reč na Uhor. sneme 1848-15.1. – chcel zrušenie poddanstva, slovenčinu v školách)
-Žiadosti sloven. národa – reakcia na revoluciu, žiadajú autonómiu Slovenska
Uh. vláda – zatykač na Š, H, H, odchádzajú do Prahy
-sept.1848-Viedeň-prvé politické centrum-SNR(na čele Š,H,H)
-3 dobrovoľníčke výpravy proti maďar. vojskám, ich požiadavky zostali nesplnené
-1849 maďarský odboj potlačený za pomoci Ruska
-14. 12. 1855-nehoda na poľovačke-12. 1. 1856 zomrel(otrava krvi)
-jazykovedná tvorba-Nárečie slovanskuo alebo potreba písať v tomto nárečí; Náuka reči slovan.-základy gramatiky, fonetic. pravopis, vychádzal zo stredoslov. nárečia
-literárno-teoretické práce-O národnich písní a pověstech plemen slovanských
-filozof. tvorba-Slovanstvo a svet v budúcnosti-kritika rakúskej ríše
-básne-Dumki večerní, Smlúva Slováku-odholanie bojovať za Slovákov; Spevy a piesne-epické, lyrické, elegické básne, opisuje rodný kraj


Samo Chalupka
-tvorba: narod. a hrdinské epiky
-študoval: na Gemery, Kežmarok, Rožňava, evan. lýceum v BA, teológiu vo Viedni
-zúčastnil sa povstania v Poľsku proti cársk. Rusku 1830
-(dielo) Spevy – 25 básní
rozdelenie 1. básne s národ. tematikou (Mor ho!)
2. s Jánošíkovskou tém. (Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák)
3. s protitureckou tem. (Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Branko)
-Mor Ho!-hrdin. epic. skladba; námet – Šafárikove dejiny Slovan. reči a lit.


Andrej Sládkovič (vl. meno-Braxatoris)
-študoval-evan. lýceum v Ban. Štiav. a v BA
-vychovávateľ v Rybároch, evan.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.