referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Základné pojmy ochrany letísk
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 913
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Letisko (airport) – akákoľvek plocha v členskom štáte ES, ktorá je otvorená pre komerčnú prevádzku leteckej prepravy,

Medzinárodné letisko (International airport) – letisko, určené na základe príslušných právnych predpisov štátu ako vstupné a výstupné letisko pre medzinárodnú leteckú prevádzku, a kde sa vykonáva colná, pasová a zdravotná kontrola, prípadne ďalšia činnosť, podľa príslušných predpisov upravujúcich vstup a výstup z príslušného územia štátu,

Prevádzková časť letiska (Air side) – sú to pohybové plochy, priľahlý terén a budovy alebo ich časti, do ktorých je vstup kontrolovaný, určený na zabezpečenie a prevádzku leteckej techniky (letiskové plochy, priestory na údržbu a opravy leteckej techniky, priestory riadenia leteckej prevádzky a pod),

Verejná časť letiska (Landside) – časť letiska, ktorá nie je prevádzkovou časťou a zahŕňa všetky verejné priestory prístupné pre verejnosť (terminál - jeho verejná časť, parkoviská, vstupné haly a pod.)

Terminál (Terminal) – hlavná budova alebo skupina budov, kde sa vykonáva odbavovanie komerčných cestujúcich a nákladu a nastupovanie do lietadla.

Bezpečnosť civilného letectva (aviation security) – kombinácia ľudských a materiálnych zdrojov, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,

Bezpečnostná kontrola (Security control) – sú to opatrenia, ktorými sa má zabrániť použitiu alebo prenosu zbraní, výbušnín alebo predmetov, ktoré by mohli byť použité na spáchanie činov protiprávneho zasahovania, t.j. kontrola vnútra lietadla, do ktorého majú prístup cestujúci a kontrola nákladovej časti lietadla,

Bezpečnostná prehliadka (Securita Search) - dôkladná kontrola vnútrajška a vonkajška lietadla za účelom odhalenia zakázaných predmetov,

Bezpečnostné zariadenia (Security aguipment) – sú to špeciálne zariadenia (individuálne, alebo ako súčasť bezpečnostného systému) určené ne prevenciu a odhaľovanie protiprávnych činností v civilnom letectve a jeho zariadeniach,

Bezpečnostný program (Security programme) – opatrenia určené na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,

Detekčná kontrola (Screening) – použitie technických alebo iných prostriedkov na zisťovanie zbraní, výbušnín alebo iných nebezpečných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vykonania činov protiprávneho zasahovania,

Bezpečnostná kontrola lietadla (Aircraft Security Check) – kontrola vnútorných častí lietadla, do ktorých majú prístup cestujúci a kontrola nákladnej časti lietadla za účelom odhalenia zakázaných predmetov,

Previerka osoby (Background Check) – previerka údajov osoby a jej predchádzajúcich skúsenosti (register trestnej minulosti), ako súčasť hodnotenia vhodnosti osoby pre vstup do vyhradených priestorov bezpečnostnej ochrany,

Zakázaný predmet (Prohibited Artickle) predmet, ktorý môže byť použitý na dopustenie sa činu protiprávneho zasahovania, ktorý nebol riadne prihlásený a je predmetom, na ktorý sa vzťahujú zákony a právne normy toho ktorého štátu (zbrane, výbušniny, chemikálie, potraviny, umelecké predmety a pod).

Vyhradené priestory bezpečnostnej ochrany (Security Restricted Area) – prevádzková časť letiska, do ktorej je vstup kontrolovaný z pohľadu zaistenia bezpečnosti civilného letectva. Sú to všetky priestory pre cestujúcich od bodu detekčnej kontroly po vstup do lietadla, rampu, priestory pre manipuláciu s batožinou, nákladné (cargo) priestory, poštové priestory, priestory pre čistenie a údržbu v prevádzkovej časti letiska,

Palubná batožina (Cabin Baggage) – batožina určená pre dopravu na palube lietadla,

Zapísaná batožina (Hold Baggage) – batožina určená pre dopravu v nákladnom priestore lietadla,

Sprevádzanou batožinou sa rozumie akákoľvek zapísaná batožina, ktorú zveril do ochrany leteckého dopravcu cestujúci, ktorý je prepravovaný tým istým letom ako batožina.

Nesprevádzaná batožina, je batožina, ktorá nie je prepravovaná tým istým lietadlom ako cestujúci.

Čin protiprávneho zasahovania (Act of unlawful Interference) :

a)Násilie voči osobe na palube letiaceho lietadla, ak táto akcia môže ohroziť bezpečnosť tohto letu.
b)Úmyselné zničenie prevádzkovaného lietadla alebo poškodenie prevádzkovaného lietadla, v dôsledku čoho nemôže lietať, prípadne je ohrozená bezpečnosť jeho letu.
c)Umiestnenie, alebo napomáhanie pri umiestnení zariadenia alebo materiálu do lietadla, ktorý môže zničiť alebo poškodiť lietadlo tak, že nebude môcť letieť alebo bude ohrozená bezpečnosť letu,
d)Úmyselné zničenie alebo poškodenie navigačných prostriedkov alebo rušenie ich činnosti, ak takáto činnosť môže ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla.
e)Oznámenie informácii, ktoré sú vedome falošné, čím sa ohrozí alebo môže ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla.
f)Nezákonné a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane na vykonanie násilia voči osobe na letisku v službách civilného letectva.
g)Nezákonné a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane na zničenie alebo vážne poškodenie zariadení letiska, ktoré slúžia civilnému letectvu alebo lietadlu na zemi, ktoré sa na letisku nachádza, prípadne prerušenie služieb, ak takýto skutok ohrozí alebo môže ohroziť bezpečnosť na príslušnom letisku.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.