referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Predpisy L a JAR - letectvo
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 337
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

PREDPISY L

L 1 SPOSOBILOSŤ LETECKÉHO PERSONÁLU

H 1 def, skratky a všeob. ustanov. o preukazoch spôsobilosti, H 2 preukazy spôsobilosti a kvalifikácie pilotov, H 3 preukazy spôsobilsoti a kvalifikácie ostatných členov posádky, H 4 preukaz spôsobilosti a kvalifikácie leteckého pozemného personálu, H 5 špecifikácia preukazov spôsobilosti,H 6 zdravotné predpoklady na vydanie preukazu spôsobilosti

L 2 PRAVIDLÁ LIETANIA

H 1 def a skratky, H 2 pôsobnosť pravidiel lietania, H 3 všeob.pravidlá, H 4 pravidlá na let za viditeľnosti, H 5 pravidlá na let podľa prístrojov

L 3 LETECKÁ METEOROLOGICKÁ SLUŽBA

H 1 def, H 2 všeob ustanove, H 3 svetový oblastný predpovedný systém a pracoviská meteorolog služby, H 4 meteorolog pozorovania a hlásenia, H 5 pozorovania a hlásenia z lietadiel, H 6 predpovede, H 7 info sigmet a airmet, výstrahy pre letiská a výstrahy na strih vetra, H 8 letecké klimatologick info, H 9služby poskyt. prevádzkovateľom a posádkam lietadiel, H 10 info pre pracoviská riadenia letov, pátraciu a záchrannú službu a pre let. info službu, H 11 požiadavky na telekom a použitie telekom zariad

MODEL A1

Letiskové predpovede, MODEL A2 - Predpoveď pre letovú trať, MODEL TA1 - Predpoveď pre letovú trať, MODEL TA2 - Predpoveď pre letovú trať, MODEL TB - Predpoveď výškového vetra a teploty vo výške, MODEL IS - Predpoveď výškového vetra a teploty v štandardnej izobarickej hladine v mapovej forme ,MODEL SWH - Mapa význačného počasia (vysoké hladiny), MODEL SWM - Mapa význačného počasia (stredné hladiny), MODEL SWL - Mapa význačného počasia (nízke hladiny), MODEL SN -Symboly, skratky a pomôcky používané v letovej dokumnetácii

L 4 LETECKÉ MAPY

H 1 def, použiteľnosť a dostupnosť máp, H 2 všeob ustanovenia, H 3 letisková prekážková mapa (icao) – typ a, H 4 letisková prekážková mapa (icao) – typ b, H 5 letisková prekážková mapa (icao) – typ c, H 6 mapa terénu na presné priblíženie (icao), H 7 traťová mapa (icao), H 8 oblastná mapa (icao), H 9 mapa štandardných prístrojových odletových tratí – sid(icao), H 10 mapa štandardných prístrojových príletových tratí –star (icao), H 11 mapa priblíženia podľa prístrojov (icao), H 12 vizuálna približovacia mapa (icao), H 13 letisková mapa/mapa heliportu (icao), H 14 letisková mapa pozemného pohybu (icao), H 15 mapa parkovania, státia lietadiel (icao), H 16 letecká mapa sveta 1:1i000i000 (icao), H 17 letecká mapa 1:500 000 (icao), H 18 letecká mapa malej mierky (icao), H 19 nepoužitá

L 5 MERACIE JEDNOTKY V LETECKEJ PREVÁDZKE

H 1 def, H 2 použitá, H 3 normalizované používanie meracích jednotiek, H 4 ukončenie používania meracích jednotiek, ktoré nepatria do medzinár sústavy jednotiek

L 6 PREVÁDZKA LIETADIEL

L6/I: OBCHODNÁ LET.DOPRAVA

H 1 definície, H 2 pôsobnosť, H 3 všeobecné ustanovenia, H 4 letová prevádzka, H 5 prevádzkové obmedzenia dané výkonmi letúnov, H 6 palubné prístroje, vybavenie a letová dokumentácia, H 7 palubné spojovacie a navigačné vybavenie, H 8 údržba letúnov, H 9 letová posádka letúna, H 10 dispečer letovej prevádzky (dispečer letov), H 11 príručky, doklady, záznamy, H 12 palubní sprievodcovia, H 13 ochrana proti činmi protiprávneho zasahovania

L6/II:VŠEOB.LETECTVO-LETÚNE,L6/III: VRTUĽNÍKY

L 7 ZNAČKY ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI A REGISTROVÉ ZNAČKY LIETADIEL

H 1 základné pojmy, H 2 použitie poznávacích značiek, H 3 umiestnenie poznávacích značiek, H 4 rozmery poznávacích značiek, H 5 tvar písmen a číslic poznávacej značky, H 6 register lietadiel, H 7 osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel a o výmaze lietadla z registra lietadiel, H 8 identifikačný štítok

L 8 LETOVÁ SPÔSOBILOSŤ LIETADIEL – MEDZINÁRODNÉ POŽIADAVKY ICAO

L8/I – DEFINÍCIE, L8/II- ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

L8/III – LETÚNY

H 1 všeobecné ustanovenia, H 2 let, H 3 stavba, H 4 projekt a konštrukcia, H 5 motory, H 6 vrtule, H 7 zástavba pohonnej sústavy, H 8 prístroje a vybavenie, H 9 prevádzkové obmedzenia a informácie, H 10 zachovanie letovej spôsobilosti – informácie o údržbe, H 11 ochrana

L8/ IV – VRTUĽNÍKY

H 1 všeobecné ustanovenia, H 2 let, H 3 stavba, H 4 projekt a konštrukcia, H 5 motory, H 6 zástavba sústav nosného rotora, prenosu výkonu a pohonných sústav, H 7 prístroje a vybavenie, H 8 elektrické sústavy, H 9 prevádzkové obmedzenia a informácie

L9 NIE JE

L10 LETECKÉ TELEKOMUNIKÁCIE

L 10/I LETECKÉ TELEKOMUNIKÁCIE - RÁDIONAVIGAČNÉ ZARIADENIA


H 1 def, H 2 všeob.ustanov.o rádionavigačných zariad., H 3 špecifikácia radionavigačných,

L10/II LETECKÉ TELEKOMUNIKÁCIE - SPOJOVACIE POSTUPY

H 1 def a skratky, H 2 ustanovenia týkajúce sa výkonu medzinár. let. telekom. služby, H 3 všeob.postupy v medzinár. letec. telekominukačnej službe, H 4 letecká pevná služba AFS, H 5 letecká pohyblivá služba, H 6 letecká radionavigačná služba, H 7 letecká rozhlasová služba

L 11 LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY

H 1 Def a Skratky, H 2 všeob. ustanov, H 3 služba riadenia letovej prevádzky, H 4 letová info. služba, H 5 pohotovostná služba, H 6 požiadavky letových prevádzkových služieb na spojenie, H 7 požiadavky letových prevádzkových služieb na info

L 12 PÁTRANIE A ZÁCHRANA

H 1 Def a skratky, H 2 Organizácia, H 3 Spolupráca, H 4 Prípravné opatrenia, H 5 Postupy pri pátraní a záchrane

L 14 LETISKÁ

L 14/ I: SKRATKY, ZNAČKY A MANUÁLY


H 1 Všeobecne ustanov, H 2 Údaje o letiskách, H 3 Fyzikálne charakteristiky letísk, H 4 Obmedzenia a odstránenie prekážok, H 5 Vizuálne navigačné prostriedky, H 6 Vizuálne prostriedky na značenie prekážok, H 7 Vizuálne prostriedky na značenie obmedzene použiteľných plôch, H 8 Vybavenie a montáž, H 9 Pohotovostné a ostatné služby

L 15

H 1 úvodné ustanov, H 2 def., H 3 všeob.ustanov., H 4 letecká info. príručka (AIP), H 5 NOTAM, H 6 regulácia a riadenie leteckých info (AIRAC), H 7 letecké obežníky (AIC), H 8 predletové a poletové info, H 9 požiadavky na telekom

L 16 nie je

L 17 OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA PRED ČINMI PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA

H 1 Def, H 2 Všeob ustanovenia, H 3 Organizovanie, H 4 Preventívne bezpečnostné opatrenia, H 5 Riadenie zásahov proti činom protiprávneho zasahovania

L 18 LETECKÁ PREPRAVA NEBEZPEČNÉHO TOVARU

H 1 Definície a skratky, H 2 Použiteľnosť, H 3 Klasifikácia, H 4 Obmedzenia v leteckej preprave nebezpečného tovaru,

ÚPRAVA L 18

H 5 Balenie, H 6 Štítkovanie a označovanie, H 7 Povinnosti odosielateľa, H 8 Povinnosti prevádzkovateľa, H 9 Poskytovanie informácií, H 10 Tvorba výcvikových programov, H 11 Súlad, H 12 Hlásenie leteckej nehody a incidentu s nebezpečným tovarom.

Predpisy JAR

JAR - 1- definície a skratky, JAR-21 – postupy certifikácie lietadiel a ostatných výrobkov lietadlovej techniky,J AR-26 – dodatočné požiadavky na letovú sposobilosť lietadiel v prevádzke:

sekcia 1 - požiadavky

ČLÁNOK A – všeob požiadavky,
ČLÁNOK B – obchodná let doprava –letúny,
ČLÁNOK C – všeob letectvo-letúny,
ČLÁNOK D - obchodná let doprava-vrtuľníky,
ČLÁNOK E - všeob letectvo-vrtuľníky

sekcia 2 - prijateľné spôsoby plnenia požiadaviek (amc) a výkladový/vysvetľujúci materiál (iem).

JAR-39 – príkazy na zachovanie letovej sposobilosti,
JAR-66 - osvedčujúci personál údržby,
JAR-145 - organizácie schválené na údržbu
JAR-147 - schválený výcvik údržby/skúšky:

ČLÁNOK A – organizácia oprávnená na výcvik údržby,
ČLÁNOK B – schválený kurz zákl. výcviku,
ČLÁNOK C – schválený typový výcvik a výcvik na plnenie stanovených úkonov na lietadle,
ČLÁNOK D – bezpečnosť za zrušenie osvedčenia,

JAR-AWO - prevádzka za každého počasia:

ČLÁNOK 1 – automatické pristávacie systémy,
ČLÁNOK 2,3 – osvedčovanie letovej spôsobilosti letúnov na prevádzku s určitou výškou rozhodnutia,
ČLÁNOK 4 - smerové vedenie počas letu počas malej hodnoty dohľadnosti

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.