Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

2. svetová vojna

23. augusta 1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neútočení
Molotov - Ribbentrop - Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov
spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania
prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu
1.september 1939 ZAČIATOK 2. SVETOVEJ VOJNY
3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu

Podivná vojna

Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať.
Poľsko bolo rozdelené na 2 časti:1.časť sa stala súčasťou Veľkomoravskej ríše, 2.časť -Generálny gouvernement-nemecká kolónia
FR a VB síce mobilizovali, ale len sa nečinne prizerali.

Sovietsko-fínska vojna

Sovietsky zväz si nárokoval územia v Pobaltí. Donútil Estónsko, Lotyšsko a Litvu podpísať zmluvy o vzájomnej pomoci. Fínsko to odmietlo, aj zmenu hraníc.
30. november 1939 Sovietsky zväz napadol Fínsko. ZSSR bol vylúčený zo Spoločnosti národov.
12. marec 1940 Fínsko muselo podpísať mierovú zmluvu a prijať podmienky.
August 1940 ZSSR obsadil Besarábiu a Pobaltské krajin: Estónsko, Lotyšsko a Litvu.

Nemci zatiaľ obsadili Dánsko a Nórsko. Našli sa tu aj zradci /Quisling/

Vojna proti Francúzsku

10. máj 1940 - začiatok útoku Nemecka
Neskôr sa útok zastavil.
5. jún - 2. časť nemeckého útoku smerom na Paríž
14. jún - nemecké jednotky v Paríži
Francúzi museli kapitulovať v Compiegnskom lese - 22. júna 1940
Jún 1940-Hitler navrhol VB mier. Zmena Chamberlain - Churchill
Hitler musel získať prevahu vo vzduchu - Letecká vojna o Anglicko, neúspech - invázia musela byť odložená

Pakt 3 veľmocí - Nemecko, Japonsko, Taliansko - Berlín
- vzájomná pomoc vo vojne a rozdelenie sfér vplyvu
november 1940 - pridali sa Rumunsko, Maďarsko a Slovensko, neskôr aj Bulharsko, Juhoslávia.

6. apríl - vojna proti Juhoslávii a Grécku - kapitulovaliPlán Barbarossa

-nemecký útok proti ZSSR
apríl 1941 - ovládnutie Balkánu
ZSSR nebolo na vojnu pripravené
22. jún 1941 začiatok nemeckého útoku proti ZSSR
USA a VB pomohlo ZSSR

14. august-Atlantická charta - spojenectvo USA a VB, neskôr aj ZSSR-materiálna pomoc a výzbroj
Nemci obsadili Leningrad - dobitý Kyjev
Frontálny útok na Moskvu- neúspešný

Vojna na Tichomorí

7. december 1941 - japonský útok na námornú základňu USA Pearl Harbor
-Usa vstúpili do vojny proti Japonsku a proti Nem. a Tal.

1942

-prisľúbenie Anglicka Rusku o otvorení 2. frontu
-neúspech- pobrežie Franc. kontrolované Nem. vojskami

jar 1942

Nem. velenie sa rozhodlo obnoviť útoky na vš. úsekoch frontu
máj 1942-Nem. víťazstvá pri Charkove a Kryme
leto 1942 Nem.  vojská bojovali v Stalingrade o každú ulicu
november 1942- obklúčili Nem. vojská pri Stalingrade

7. marec 1943 Čsl do vojny -Svoboda
Usa víťazstvo v Tichomorí
Nem. a Tal. porážka v Afrike
Hitler vyhlásil TOTÁLNU vojnu

5. jún 1943 Nem of. pri Kursku ZSSR protiútok-oslobodený Kyjev
júl 1943 Ang. a Amerika -útok proti Tal., Musolinni zatk., Tal. vyhlásilo Nem. vojnu, Nem. bez spojenca

Teheránska konferencia

Stalin, Roosevelt , Churchill
otázky budúceho usporiadania sveta, otvorenie 2. frontu, rozdelenie Nemecka, posunutie poľských hraníc
12. december 1943- Beneš podpísal zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR v Moskve-Čsl - člen protihitlerovskej koalície1944

ofenzíva ZSSR, nem. vojaci sú nespokojní -atentát na Hitlera - 20. júl 1944 - neúspešný
oslobodenie Leningradu,aj Krym
6. jún 1944 - vylodenie anglo-amer. vojsk v Normandii, v Európe vznikol 2. front, začalo sa oslobodzovanie Francúzska
19. august - povstanie v Paríži - nemecký veliteľ mesta kapituloval, vytvorila sa dočasná vláda
sovietské vojská vytlačili nacistov zo svojho územia, začalo sa oslobodzovanie Európy, aj na Slovensku

Jaltská konferencia

4.-11. február 1945
Po druhý krát sa stretli predstavitelia “veľkej trojky”
-kooperácia voj. akcií
-povojnové uspor. sveta
-potvrdili závery predchádzajúcej Teheránskej konf.
-ZSSR prisľúbil, že do troch mesiacov po kapitulácii Nem. vstúpi do vojny proti Japonsku

Kapitulácia Nem.

Spojenecké vojská vstúpili na Nem. územie a blížili sa k Berlínu
Hitler, 30. apríla 1945 spáchal samovreždu.
Za svojho nástupcu vymenoval-Donitza.
Nemecko však kapitulovalo.
Vstúpila do platnosti 9. mája 1945

Postupimská konf.

17. júla sa v Postupime začala posledná schôdza.
USA - Truman VB - Clement R. Attlee
schôdza potvrdila predchádzajúce závery
rozhodla o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a o jeho rozdelení na okupačné zóny
vysídlenie nem. obyvateľstva z Poľska, Čsl. a Maďarska
Deň pred začatím konf. sa podarilo USA úspešne vyskúšať atomovu bombu

Porážka Japonska

Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kap. Nemecka
USA- 6. augusta 1945 zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni neskôr na Nagasaki.
8. augusta vstúpil do vojny aj ZSSR
Japonsko bolo nakoniec prinútené kapitulovať 2. septembra 1945.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk