Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anglická revolúcia

- hospodárstvo: ohradzovanie - šľachta zaberala pôdu roľníkom a premieňala ju na pasienky (chov oviec)
- vlna bola spracovávaná v manufaktúrach na súkno

- 1603 – Stuartovci (Karol I.)
- chcel vládnuť absolutisticky (neobmedzene) a dostal sa do sporu s parlamentom

- 1640-1660 – revolúcia
- 1. obd. - 1640- 42 - parlament sa schádzal a rozpúšťal bez súhlasu panovníka
- 2. obd. - 1642- 49 - občianská vojna
             - víťazné parlamentné vojsko viedol Oliver Cromwell
             - 1649 - bol Karol popravený
- 3. obd.- 1649-60 - bolo Anglicko republikou na čele s parlamentom
                           - Cromwell rozpustil parlament a stal sa diktátorom (Lord protector)
                           - 1660- zomrel

- obnovená monarchia (Karol II., Jakub II.- synovia Karola I.) – snaha o obnovu absolutizmu
- 1668 - William II. Oranžský - začiatok konštitučnej monarchie (kráľ sa podriaďuje ústave, vláde a zodpovedá sa parlamentu)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk