Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzorce: priestorové útvary

Trojboký hranol:
a/: s podstavou všeobecného trojuholníka:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V= a.Va:2.Vh S= a.Va:2.2+ a.Vh+b.Vh+c.Vh
b/: s podstavou rovnostranného trojuholníka:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V= a.Va:2.Vh S= 2.a.Va:2+3.a.Vh
c/: s podstavou pravouhlého trojuholníka:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V= a.b:2.Vh S= 2.a.b:2+a.Vh+b.Vh+c.Vh

Štvorboký hranol:
a/: s podstavou kosoštvorca:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V=a.Va.Vh S= 2.a.Va+4.a.Vh
b/: s podstavou kosodížnika:
V=Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V=a.Va.Vh S= 2.a.Va+2.a.Vh+2.b.Vh
V= b.Vb.Vh
c/: s podstavou lychobežníka:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V=(a+c).V:2.Vh S= 2.(a+c).V:2+a.Vh+b.Vh+c.Vh+d.Vh

Šesťboký hranol:
a/: s podstavou šesťuholníka:
V= Sp.Vh S= 2.Sp+Spl
V= 6.a.Va:2.Vh S= 6.a.Va:2.2+6.a.Vh

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk