Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinstvo Slovenska

Rastlinstvo Slovenska

Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. V štvťohorách sa podnebie viackrát menilo a tomu sa prispôsobovali aj rastlinné druhy. Z ľadových dôb sa u nás zachovali kosodrevina a limba. Postupným otepľovaním sa na naše územie šírili teplomilné druhy.

Stupeň dubových lesov:

Rozprestiera sa v teplých nížinách a stúpa na predhoria vrchov do 550m nad morom. Hlavná drevina je dub a často sa vyskytuje hrab. Tento stupeň je v súčastnosti prevažne odlesnený a premenený na polia.

Stupeň bukových lesov:

Nachádza sa v mierne teplom a vlhkom podnebí pohorí od 550 metrov nad morom do 1100 m.n.m. Prevládajúca drevina je buk. V prirodzených porastoch rastie javor a jedľa.

Stupeň smrekových lesov:

Hlavná drevina je smrek, ktorému vyhovuje chladnejšie podnebie od 1100 m.n.m. do 1600 m.n.m. Stupeň smrekových lesov tvorí zároveň hornú hranicu lesa.

Stupeň kosodreviny:

Na Slovensku zaberá súvislejšie plochy v Tatrách a Nízkych Tatrách v nadmorskej výške od 1600 m.n.m. do 1800 m.n.m. a len vrcholové časti Malej a Veľkej Fatry. Kosodrevina je druh borovice.

Stupeň alpínských lúk:

Sú to lúky v najvyšších častiach Tatier a Nízkych Tatier nad 1800 m.n.m. Rastliny dobre znášajú chlad. Vo vrcholových častiach Veľkej Fatry a Malej Fatry vznikli hospodárskou činnosťou človeka na mieste kosodreviy lúky s trávnatým porastom, nazývajú sa hole. Nad týmto pásmom sa nachádzajú už len holé skaly miestami porastené lišajníkmi, alebo machmi.

Lužné lesy:

Tvoria osobitné rastlinné spoločenstvo, ktoré neovplyvňuje nadmorská výška, ale závisia od podzemnej vody. Rastú v nich topole, vrby a jelše. Pri riekach vo vyšších oblastiach sa vyskytuje smrek.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk