Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenské myslenie a jeho obraz v Slovenskej Klasicistickej literatúre

Charakterizujte idey osvietenstva a princípy klasicizmu

Osvietenstvo- hnutie sa zakladalo na dôvere v rozum a na pravde. Poznanej buď rozumom alebo skúsenosťou. Ide proti poverám, útočí proti feudálnemu absolutistickému poriadku a jeho hlavnej ideologickej opore cirkvi. Presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia, zdôrazňovalo, že ľudia sú si od prírody rovní
Klasicizmus- klasicisti videli zmysel umenia v napodobňovaní prírody, ale najmä v tom, čo je v nej podstatné a nemenné. Vzorom sa pre nich stalo práve antické umenie

Porovnajte vyššie a nižšie žánre vo európskej literatúre. Uveďte prvé pokusy o kodifikáciu spisovného jazyka a charakterizujte bernolákovčinu.

Francúzka literatúra

- Pierre Courneille- Cid
- Dej sa odvíja v Seville v polovici 11. stor.
- Cid znamená „pán“. Stál sa ním mladý. Chrabrá, čestný, muž plný cností Rodrigo. Don Rodrigo má práve pred svadbou s Chimenou, dcérou kniežaťa. Ten však v prchkosti urazí a poníži Rodrigovho otca. Rytierska česť mu káže pomstiť otcovu česť a vyzýva na súboj knieža. Knieža v súboji zomiera a tým Rodrigo pomstil otcovu česť. Ale teraz žiada potrestanie Chimena, aby očistila pamiatku svojho otca. Rodrigo je ochotný prijať trest, prichádza za Chimenou a žiada, aby svojho otca pomstila. Do sporu zasiahne rodrigov otec, ktorá mu navrhne, aby išiel do boja s Maurami, ktorí obliehali mesto Seville, a tam môže nájsť smrť po ktorej túži. Rodrigo víťazí nad Maurami a na návrh svojho otca bojuje so svojim sokov s Donom Sancho, v ktorom víťazí. Chiimena odpustila Rodrigovi a po roku sa zosobášili. Chimena získala lásku muža a stratila lásku svojho otca.
- Tragédia o záludnom živote s neriešiteľnými dilemami, pri ktorých človek musí vedieť odpustiť a práve hrdinovia tejto tragédie sú príkladom rytierstva, teda oddanosti.

- Jean Baptiste Poquelin- MOLIÉR- Lakomec
- Dej sa odohráva v Paríži v dome Harpagona
- Dielo sa začína rozhovorom Elisy a Valéra. Rozprávajú sa ako sa majú zdôveriť otcovi, že sa majú radi. Elisa navrhuje Valérovi, aby sa líškal Harpagonovi, jej otcovi. Medzitým sa jej zdôverí jej brat Kleant, že má rád Marianu. Obaja súrodenci sa rozhodnú zdôveriť otcovi, ktorý ich predbehne a oznámi im, že si chce zobrať za ženu Marianu a pre Elisu vybral ženícha pána Anzelna a pre Kleanta istú staršiu vdovu. Dochádza k hádke medzi Harpagonom a jeho synom Kleantom, ktorý mu všetko vykričí a označí ho úževníkom. Napriek tomu Harpagom trvá na svadbe s Marianou, ktorej sa podľa istej dohadzovačky- Frozíny páčia starší muži. Pri večeri, pomerne skromnej, prezradil Jakub Harpagonovi, čo o ňom vravia ľudia: „vraj kradne ovos ešte aj svojim koňom.“ Zatiaľ sluha Šidlo nájde poklad, ktorý premiestni n iné miesto. Harpagon, keďže nemôže nájsť svoj poklad, je ako zmyslov zbavený. Jakub zo žiarlivosti obviní Valéra, že ukradol poklad, ale Harpagon podozrieva každého. Valér sa priznáva ku svojej láske, ale Harpagon si myslí, že hovorí o láske ku truhličke než ku jeho dcére. V tom prichádza pán Anzeln ochotný financovať svadbu Elizy s Valérom a Klementa s Mariánou. Valér sa bráni, že nie je naničhodník, tvrdí, že je synom Dona Thomasa Halbursiho. Napokon sa ukáže, že Mariana a Valér sú potomkovia pána Anzelna.

- V tomto diele poukazuje autor na chorobné lakomstvo, ktoré zdeformovalo človeka a jeho vzťahy k iným ľuďom.

- Prehľad tvorby:

- Tartuffe
- Mizantrop
- Mešťan šľachticom
- Škola žien
- Zdravý nemocný
- Lakomec

Slovenská literatúra

- Juraj Fándly-Piľní domájší a poľní hospodár
- Prehľad tvorby:
- Zeľinkár
- O úhoroch aj včelách
- Slovenskí včelár
- Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom

- Jozef Ignác Bajza- René mláďenca príhodi a skúsenosti
- René odchádza so svojím sprievodcom z Benátok do Tripolisu hľadať svoju stratenú sestru. Tam sa stretáva s pašovou dcérou Fatimou a zistí, že ona je jeho sestra. Plánujú spoločný útek, no Fatimu unesú. René sa ju vydáva hľadať, ale na mori stroskotá. Zachráni sa, no dostáva sa do otroctva. Tu sa stáva učiteľom muftiho krásnej dcéry Hadixy. Hadixu ešte v kolíske sľúbili synovi tripoľskému pašovi - Ibrahimovi. Ten sa ako chlapec stratil. Nechce na neho naďalej čakať, a tak skúša šťastie u Reného. Hadixa sa dozvie, že práve on je Ibrahim. Zaľúbia sa do seba a chcú spolu odísť jeho rodného mesta- Benátok. Kvôli mníchovmu klamstvu, ktoré nastražil na Hadixinho otca sa im to spočiatku nepodarí a oboch odsúdia na smrť. Hadixe sa podarilo jeho tvrdenia a klamstvá vyvrátiť, a tak sa spolu s Reném zachránia pred smrťou. René odchádza do Benátok. Hadixe sľúbi, že sa po ňu vráti. Cesta trvá dlho, kapitán lode sa naschvál zastavuje v rôznych prístavných mestách. Medzi tým Van Stiphout zachráni Fatimu a spolu odchádzajú do Benátok k Reného otcovi Don Varletovi. Myslia si, že je mŕtvy. Práve tu im tripoliský kádi odhalí pravdu o pôvode Fatimy a jej bratovi. Povie im, že sú deťmi Dona Varleta a nie tripoliského pašu. Keď sa s Reném stretávajú v Benátkach sú veľmi šťastný, pretože tam príde aj jeho a Fatimina matka, manželka Dona Varleta, o ktorej celé roky nič nevedeli. Zrazu sa stretáva aj s Hadixou, ktorá do Benátok prichádza skôr. Práve ona požiadala kapitána, aby sa neponáhľal a cestu čo najviac predlžoval.

- Anton Bernolák- Jazykovo-kritická rozprava o slovanských písmenách
- Anton Bernolák- Gramatika slavica
- Anton Bernolák- Slovár Slovenskí- Česko- Latinsko- Ňemecko- Uherskí- slovník

Charakterizujte funkčné jazykové štýly

- Súkromného styku- hovorový
- Hovorového styku- rečnícky
- náučný
- publicistický
- administratívny
- umelecký

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk