Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Koordinačné zlúčeniny - názvoslovie

H2O akva
NH3 ammin
CO karbonyl
NO nitrozyl
C2H4 etylén

F- fluoro
Cl- chloro
Br- bromo
I- jodo
O2- oxo
OH- hydroxo
H- hydrido
S2- tio
CO32- karbonáto
CN- kyano
SO42- sulfáto
PO42- fosfáto
CH3COO- acetáto

O22- peroxidy(dioxidy)
O3- ozonido
HS- merkapto(hydrogénsulfáto)
SCN tiokyano
N3- nitrido
NO2- nitrito
NO3- nitráto
HSO3- hydrogénsulfito
SO32- sulfito
HSO4- hydrogénsulfáto
HCO3- hydrogénkarbonáto
HPO42- hydrogénfosfáto
H2PO4- dihydrogénfosfáto.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk