Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Verb Patterns

Verbs + -ing

adore (uctievať, zbožňovať) doing
can‘t stand
don’t mind
enjoy swimming
finish cooking
look forward to


Verbs + to + infinitive

agree to do
choose
dare (odvážiť sa)
decide (rozhodnúť sa)
expect (očakávať, predvídať)
forget
help
hope
learn
manage (riadiť, spravovať, ovládať)
need to come
offer to cook
promise (sľúbiť)
refuse (odmietnuť, nevyhovieť, zamietnuť)
seem (zdať sa, vyzerať že, javiť sa)
want
would hate
would like
would love
would prefer


Verbs + -ing or to + infinitive

(with little or no change in meaning)
begin doing
continue
hate
like to do
love
prefer
start

Verbs + sb + to + infinitive

advise (poradiť, radiť, odporúčať)Meto do
allow (dovoliť, povoliť)
ask
beg
encourage (povzbudiť, pobádať)
expect (očakávať, predvídať)
help
invite him
need them to go
order someone to come
remind
tell
want
warn (varovať, vystríhať, napomínať)
would like


Verbs + -ing or to + infinitive

(with a change in meaning)
remember doing
to do
stop
try


Verbs + sb + infinitive (no to)

help her
us do
let
make

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk