referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Čo sa zmenilo v programe Slovenskej národnej strany po organizačných zmenách v roku 1913?

Aké nádeje spájali slovenské politické kruhy s následníkom trónu Františkom Ferdinandom d´Este?

Ktoré krajiny anektovalo Rakúsko-Uhorsku v roku 1908?

Kedy vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku?

Čo charakterizovalo Clevelandskú dohodu?

V ktorom vojedno-politickom zoskupení bolo Rakúsko-Uhorsko v období prvej svetovej vojny?

Čo bolo charakteristické pre Československú národnú radu v roku 1916?

Ako sa podieľal M. R. Štefánik na boji za vytvorenie samostatného štátu Čechov a Slovákov?

Kto bol členom ústredného orgánu zahraničného odboja Československej národnej rady v roku 1916?

Kto bol Svetozár Hurban Vajanský?

Charakterizujte česko-slovenské légie.

Čo obsahovali požiadavky Woodrowa Wilsona na skončenie vojny (14 bodov W. Wilsona z januára 1918)?

Čo charakterizovalo prvomájové oslavy v roku 1918 v Liptovskom Mikuláši?

Charakterizujte Pittsburskú dohodu.

Aké riešenia slovenskej otázky sa presadili v slovenských politických kruhoch na jar roku 1918?

Ktorých českých a slovenských vojakov v období prvej svetovej vojny označujeme za navrátilcov?

Ktorá z mocností ako prvé uznala Československú národnú radu v Paríži za spojeneckú vládu a za najvyššiu predstaviteľku československej štátnej moci?

Čo bola Washingtonská deklarácia (1918)?

Ako sa nazýval orgán, ktorý v Prahe 28. októbra 1918 vyhlásil vznik Československej republiky?

Kedy zástupcovia zo Slovenska vytvorili druhú Slovenskú národnú radu a žiadali samourčovacie právo pre slovenský národ?

Čo obsahovala Martinská deklarácia?

Ako vzniklo Revolučné Národné zhromaždenie – prvý československý parlament?

Ako sa nazýval výkonný orgán štátnej moci na Slovensku, konštituovaný v decembri 1918?

Aké stanovisko zaujala k štátoprávnemu spojeniu slovenského a českého národa Slovenská sociálna demokracia?

S akým programom sa obnovila Slovenská ľudová strana v decembri 1918?

Čo sa stalo so Slovenskou národnou radou začiatkom roka 1919?

Čo bol záborový zákon z roku 1919?

V akej štátnej funkcii sa vracal generál M. R. Štefánik do Československa v roku 1919?

Kto bol Milan Rastislav Štefánik?

Aké opatrenia uskutočnila Slovenská republika rád?

V ktorom roku po vzniku Československa bola v Bratislave zriadená univerzita?

Ktorá fakulta začala po roku 1919 pôsobiť ako prvá na bratislavskej univerzite?

V ktorom roku po prvej svetovej vojne bola obnovená Matica slovenská?

Pod akým názvom sa v septembri 1919 konštituovala agrárna strana na Slovensku?

Ktorí slovenskí politici žiadali v roku 1919 na mierovej konferencii v Paríži pre Slovensko samosprávu, národný parlament a vlastnú vládu?

Ktorou mierovou dohodou sa Maďarsko zaviazalo uznať hranice Československa na základe určenia vedúcich mocností Dohody?

Ako sa nazývalo celoštátne stretnutie členov Sokola v roku 1920 spojené s verejným cvičením?

Bolo na mierovej konferencii v Paríži ukončené vymedzenie hraníc medzi Poľskom a Československom?

Ako nazývame vlády Jana Černého (1920-1921 a 1926)?

Čo vyjadroval názov YMCA?
O čo sa pokúsil v roku 1921 Karol Habsburský?

S akým programom pôsobila do 30-tych rokov Komunistická strana Československa?

Koľko Slovákov žilo v Spojených štátoch amerických podľa sčítania obyvateľov v roku 1920?

Aký názov mal prvý významný slovenský hraný dlhometrážny film?

Čo bola Malá dohoda?

Aké boli ciele Malej dohody?

Aké štátoprávne usporiadanie navrhovali poslanci Slovenskej ľudovej strany v prvej polovici 20-tych rokov?

Aký bol vzťah vládnych orgánov k politike vysťahovalectva po prvej svetovej vojne v Československu?

Čo obsahoval malý školský zákon z roku 1922?

Aký zákon v roku 1923 bol významným nástrojom výkonnej a súdnej moci a mohol chrániť republiku „sprava i zľava“?

Aké obdobie prežívalo hospodárstvo prvej ČSR v rokoch 1921-1923 a v rokoch 1929-1933?

Kto a kedy založil v Bratislave Spolok spisovateľov?

Kedy vznikla Československá akciová spoločnosť dunajská a aké úlohy mala plniť?

Čo znamenalo pre slovenských, resp. československých občanov prijatie protiemigračného zákona v USA?

V ktorom roku a ako bola premenovaná Slovenská ľudová strana?

Aké boli výsledky parlamentných volieb na Slovensku a v ČSR v roku 1925?

Kedy začal na Slovensku vysielať Slovenský rozhlas a kde mal štúdiá?

Ako sa nazývala strana nemeckej menšiny, založená v roku 1927 a v roku 1928 premenovaná?

Kto zložil prvú slovenskú operu Kováč Wieland?

Kto bol Matúš Dula?

Kto bol vyhlásený pápežom za patróna Slovenska v dekréte z roku 1927?

V ktorom roku bol prijatý zákon o organizácii politickej správy, zavádzajúci na Slovensku krajinské zriadenie?

Ktoré krajiny existovali v Československu po krajinskej reforme na základe zákona z roku 1927?
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.