referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Kedy došlo k vytvoreniu Slovenskej akadémie vied?

Kedy sa uskutočnila po druhej svetovej vojne v Československu menová reforma?

Kto bol Karol Sidor?

Kto sa stal po smrti Klementa Gottwalda predsedom československej vlády?

Ktorý slovenský časopis sa stal začiatkom šesťdesiatych rokov fórom kritiky spoločenských pomerov?

Čo charakterizovalo ústavu prijatú 11. júla 1960 Národným zhromaždením ČSR?

Ako boli zakotvené právomoci slovenských orgánov v Ústave z roku 1960?

Vysvetlite, čo je vážska kaskáda, ako vznikla, kedy ju dali do prevádzky a aký mala, resp. má význam pre slovenské hospodárstvo?

S ktorým sovietskym politikom je spojená kritika Stalinovho kultu osobnosti?

Ktorá päťročnica musela byť v ČSSR zrušená?

Ktorý československý politik sa snažil blokovať kritiku politických praktík a rehabilitáciu nezákonne odsúdených osôb z obdobia kultu osobnosti?

Zjazd ktorej slovenskej spoločensko-záujmovej organizácie (1963) sa stal platformou kritiky novotnovského krídla a žiadal demokratizáciu verejného a politického života?

Čo je to Studia Academica Slovaca?

Ktorí spisovatelia vystúpili na IV. zjazde Zväzu československých spisovateľov s kritikou politiky KSČ a požadovali demokratizáciu verejného života?

V ktorom roku bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ Alexander Dubček?

Ako sa nazývala organizácia, ktorá sa snažila o uskutočnenie obrodného procesu v katolíckej cirkvi?

Čo bolo chrakteristické pre Akčný program KSČ, prijatý na zasadaní ÚV KSČ v apríli 1968?

Charakterizujte manifest Dvetisíc slov a jeho ohlas na Slovensku.

Vojenské jednotky ktorých štátov sa zúčastnili na intervenčnej akcii v auguste 1968 v ČSSR?

Čo bolo obsahom Moskovského protokolu podpísaného 26. augusta 1968 v Moskve?

Ktorí slovenskí komunisti odsúdili vstup spojeneckých vojsk?

Kedy bol podpísaný zákon o federácii a čo znamenal pre Slovensko?

Kedy sa A. Dubček vzdal funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ?

Ktorý politik bol počas obrodného procesu predsedom Národného zhromaždenia ČSSR, resp. Federálneho zhromaždenia ČSSR, mal prívlastok tribún ľudu a v januári 1969 musel ako predstaviteľ reformných síl odísť z funkcie?

Ako sa oficiálne označoval invázia piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968?

Ako sa nazýva organizácia, ktorá od roku 1970 združuje Slovákov na maerickom kontinente, v Austrálii a západnej Európe?

Ako sa nazývalo opozičné hnutie, ktoré sa sformovalo koncom 70-tych rokov a kládlo si za cieľ boj za dodržiavanie ľudských práv?

Kto bol Ladislav Novomeský?

Kto patril k signatárom Charty 77?

Aké postoje zaujali slovenskí politici k zmenám v ZSSR po nástupe M. Gorbačova?

Kto zorganizoval „sviečkovú demonštráciu“ v Bratislave v roku 1988?

Aké akcie organizovali študenti v rokoch 1988-1989 a aký mali dosah?

Charakterizujte výzvu Niekoľko viet (29. 6. 1989).

Vymenujte osobnosti, ktoré boli koncom roka 1989 zvolené do najvyšších ústavných funkcií na Slovensku.

Kto bol Ján Huňady?

Ako sa vyvíjala situácia v boji o uhorský trón a kráľovskú korunu v rokoch 1301-1308?

Ako sa nazývali avarské opevnené tábory?

Ktoré územia dnešnej Európy pravdepodobne geograficky zahŕňala Samova ríša?

Na území ktorého dnešného štátu sa nachádza mesto Satu-Mare a čo sa s ním spája?

Na území ktorého dnešného štátu sa nachádza mesto Ónod a čo sa s ním spája?

Ktoré kultúrne spoločenstvá zasiahli územie Slovenska v dobe železnej?

Čo bolo charakteristické pre sídelné pomery na Slovensku v období vrcholného stredoveku?

Ktoré základné druhy mestských sídel boli na Slovensku na konci stredoveku?

Ktoré peňažné jednotky sa používali v Uhorsku do zavedenia metrického systému v mincovníctve v roku 1874?

Akým aktom sa dovŕšil proces zjednocovania banského práva na Slovensku?
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.