referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Kto boli janičiari?

Čo bolo charakteristické pre reformnú činnosť Márie Terézie?

V čom spočívala školská a univerzitná reforma v období osvietenstva?

Ktorí významní slovenskí vzdelanci vypracovali v 18. storočí predstavy o geografickej polohe a etnickom začlenení Slovákov?

Uveďte slovenských vzdelancov, stúpencov československej kmeňovej jednoty v období národného obrodenia.

Čo bolo charakteristické pre situáciu v Uhorsku po smrti Štefana I.?

Ktoré mestá a hradné panstvá ovládli husiti počas výprav na Slovensko?

Ktoré zväzy a spoločenstvá si na ochranu svojich záujmov vytvorili mestá v Uhorsku?

Ktorá udalosť slovenských (uhorských) dejín znamenala koniec stredoveku a začiatok novoveku?

Čo bola dočasná vláda slovenská a čo bolo jej hlavnou úlohou?

Ako sa nazývala vrcholná organizácia slovenského priemyslu, založená počas existencie prvej ČSR?

čo bolo obsahom prvého návrhu zákona o autonómii Slovenska z roku 1922?

Ktoré boli charakteristické znaky náboženských prejavov v dobe bronzovej?

S ktorou historickou udalosťou je spätá epizóda zázračného dažďa v krajine Kvádov?

Ako prebiehal proces začleňovania Slovenska do uhorského štátu?

Ktorý panovník podporoval výstavbu kamenných hradov v 13. storočí? Uveďte najvýznamnejšie.

Čo bolo podstatou daňovej reformy Mateja Korvína v roku 1467?

Ktorí hodnostári kráľovského dvora boli členmi kráľovskej rady Uhorska od 13. storočia do roku 1526?

Kedy a ako prebiehala kolonizácia Slovenska na základe valašského práva?

Čo bol gentský systém podpory v nezamestnanosti, prijatý v prvej ČSR?

Čo bol kartelový zákon, prijatý v Československu v roku 1933?

Čo bolo charakteristické pre výtvarné umenie Československa v medzivojnových rokoch?

Ktoré národnosti vytvárali národnostnú štruktúru obyvateľstva Slovenska pred druhou svetovou vojnou?

Čo bolo podstatou rokovaní v Komárne v októbri 1938?

Kto vypracoval štatistickú a etnografickú analýzu Slovákov v 19. storočí?

Aké postavenie, titul, dosiahol Jozef II. už za vlády svojej matky?

Koľko kmeňov rozoznával Ján Kollár v celom slovanskom národe podľa jeho teórie slovanskej vzájomnosti?

Ktorý vynález keltských kmeňov prispel k rozvoju hospodárstva vtedajšej doby?

Ktoré významné vnútropolitické udalosti sa odohrali za existencie druhej ČSR?

Aký typ mincí razili Kelti pravdepodobne na území dnešnej Bratislavy?

Čo charakterizovalo politický systém Slovenskej republiky (1939-1945)?

Čo bolo základom územnosprávneho členenia Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945?

Charakterizujte postavenie národnostných menšín v ČSR v rokoch 1945-1950.

Čím sa vyznačovala a koho sa týkala vysídľovacia Akcia B v ČSR (1949-1953)?

Čo bolo obsahom vyhlásenia Ľ. Košuta v Debrecíne v apríli 1848?

Akými občianskymi právami disponovali obyvatelia miest už od 14. storočia?

Čo bola vojna o babenberské dedičstvo, ktorá vypukla od roku 1246?

Aké boli hlavné úlohy česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny?

Ako sa nazýval tajný spolok slovenských študentov založený v roku 1912 v Marine?

Ktoré kultúrne spoločenstvá zasiahli územie Slovenska v rímskej dobe a v dobe sťahovania národov?

Ktorí uhorskí panovníci opätovne potvrdili svojimi zákonmi Zlatú bulu Ondreja II. z roku 1222?

Ktorá žena a kedy nastúpila v uhorských dejinách (prvýkrát) na trón?

Kto bol krajinský sudca a aké mal právomoci?

Ktorým zákonom z roku 1405 upravil kráľ Žigmund postavenie miest a mešťanov?

Kto boli familiári?

Čo bolo základom branného systému stredovekého uhorského štátu?

Čo upravoval najstarší školský poriadok zo 16. storočia spísaný L. Stöckelom?

Ktoré náboženské zväzy si od 16. storočia vytvorili uhorské mestá na ochranu svojho náboženstva?

Ktorý vodca protihabsburských šľachtických povstaní získal titul hornouhorský kráľ (kráľ Horného Uhorska)?

Čo upravoval v Uhorsku výnos Resolutio Carolina, vydaný cisárom Karolom VI. V roku 1731?

V ktorých oblastiach architektúry sa uplatnil od 17. storočia barokový sloh?

Ktorí rodáci zo Slovenska sa aktívne zúčastnili v povstaní uhorských jakobínov v roku 1794?

Uveďte meno rabína, ktorý žil v rokoch 1762-1839 a má kryptu v Bratislave.

Ktoré územné celky tvorili Zalitavsko, východnú časť Rakúsko-Uhorska po roku 1867?

Ktoré boli typické znaky tradičnej kultúry slovenského ľudu v druhej polovici 19. storočia?
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.