Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Často používané anglické výrazy

You are kidding! - To nemyslíš vážne!
Can I borrow...? Môžem si požičať... ?
Would you like a drink- Dáš si niečo na pitie?
Do you want something to eat? - Chceš niečo jesť?
Do you want a drink? - Chceš niečo piť?
I’d like a glass of juice. Dal by som si pohár ovocnej šťavy.
Could I speak to Peter? - Mohla by som hovoriť z Petrom?
Thank you very much. - Ďakujem veľmi pekne.
That is OK. - To je v pohode (nemáš za čo).
Don’t worry. - Nerob si starosti, netráp sa.
It’s all right.- V poriadku (správne).
I’m sorry, I’m late. - Prepáčte že meškám.
It will be fun! - To bude zábava!
What’s the problem?- A v čom je problém?
I’ll have fish and chips. - Dám si rybu a hranolky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk