referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Občan a štát. Základné ľudské práva a slobody
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IMPORTAL
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 582
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Demokracia:
 • taký spôsob vládnutia, kt. sa opiera o súhlas a dôveru občanov k vláde štátu
 • Demokratický štát ochraňuje práva a slobody občanov
 • Vláda úzkej skupiny ľudí alebo jedného človeka, kde sa nedodržiavajú ľudské práva a vládne bezprávie, sa označuje ako vláda nedemokratická
 • Oporami, piliermi demokracie v demokratických štátoch sú:
  1, vláda založená na súhlase občanov - súhlas vláde dávajú občania svojou účasťou v slobodných voľbách
  2, slobodné a čestné voľby - voľby sa majú konať pravidelne, občan v nich využíva volebné právo
  3, ustavné obmedzenia vlády - vláda musí konať v súlade so zákonmi a ústavou, voláme to ústavná demokracia
  4, záruky ľudských a občianskych práv - demokratické vlády rešpektujú ústavu a teda aj všetky ľudské a občianske práva

Nátlakové skupiny:

 • sú to občania, kt. vyvíjajú tlak, aby vláda riešila problémy a niesla zodpovednosť za svoje skutky
 • môžu byť: ekonomické - sú to napr.: odbory, výrobné a profesné združenia
  :neekonomické - sú to napr.: ekologické združenia, združenia mládeže a podobne

Politické strany - sú to dobrovoľné združenia tých, kt. sa chcú aktívne zapojiť do politického života, najmä do činnosti parlamentu a orgánov miestnych samospráv, pretože cieľom každej politickej strany je priamo sa podieľat na riadení štátu

V dobre riadenom štáte vládne zákon (právny štát), v ňom platí:

 1. štátna moc - obmedzuje sama seba (robi to, čo zákon dovoľuje)
 2. obcan - robi všetko to, čo mu zákon nezakazuje
 3. každý človek má právo na spravodlivý proces, pri kt. nemá chýbať: Obžalovaný+Žalobca+Obhajca+Prokurátor
 4. Prezumpcia neviny - znamená, že obžalovaný do vynesenia výroku nezávislého a nestranného súdu o vine je považovaný za nevinného

V roku 1949 vznikla Rada Európy so sídlom v STRASBURGU. Mala a dodnes má za úlohu ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát. Po politickom zjednotení sa Európa začala zjednocovať aj hospodársky. Vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele a neskôr Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Vo februári 1992 podpísali krajiny EHS zmluvu o jednotnej mene, občianstve a spoločnej politike a o premenovaní EHS na Európsku Úniu

Hl. orgány EU sú:

 • Rada ministrov - rozkazovací orgán
 • Európsky parlament - zastupuje občanov členských štátov
 • Európska komisia - zastupuje európske záujmy
 • Európsky súdny dvor - rozhoduje spory členských štátov

SR je členom EU od 1.5.2004. Podstatou európskej identity je spoločný trh a spoločná mena - euro

Možnosti, kt. získal Slovák, keď sa stal európskym občanom:

 • európske občianstvo, voľný pobyt v členských štátoch EU
 • možnost pracovať, žiť, študovať v EU
 • právo voliť zástupcov do Európskeho parlamentu

Ľudské práva - sú spoločné všetkým ľudským bytostiam a sú postavené na zásade, všetci ľudia sú si rovný. Medzi ľuďmi musí vládnuť solidarita a spolupatričnosť, porozumenie a pomoc. Výchova k ľud. právam je výchova k spolupráci, pomoci. Základné ľudské práva a slobody:

 • zabezpečujú uspokojovanie našich základných potrieb
 • sú chránene zákonom, v kt. sme si všetci rovný
 • neodňateľné - nikto nám ich nemôže zobraťn
 • nescudziteľné - nemožno ich odovzdať inej osobe
 • nepremlčateľné - nezaniknú uplynutím určitého času
 • nezrušiteľné - nijakým spôsobom ich nemožno odňat, pretoze nie sú darované štátom, ale sú vlastné každej ľudskej bytosti
 • k zákl. ľudským právam patrí: právo na život, potláčanie otroctva, rovnosť pred zákonom, ochrana súkromia, právo na majetok, petičné právo a iné
 • zákl. ľud. slobody - sloboda myslenia, názoru, sloboda náboženstva, zhromažďovania sa
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.