referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Zdravotnícka Latinčina
Dátum pridania: 14.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nayer
 
Jazyk: Iný Počet slov: 681
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Diabetés mmellítus – cukrovka,
Colón transversum – priečne hrubé č.
Uréter fissus – rozštiepený močovod,
Dosis minima – najmenšia dávka
Symtóma certum – určitý príznak,
Contractió cordis – sťah srdca
Relaxatió cordis – uvoľnenie srdca,
Acqisitus – získaná cukrovka
Diabetés congenitus- vrodená cukrovka
Partés organórum genitálium feminínórum: colpos, hystera, óoforum – časti ženských pohlavných orgánov: pošva, maternica, vaječníky
Glandulae salivarie – slinné žľazy
Carcinóma vaxiórum organórum – rakovina rôznych orgánov
Injectiónes subcutane – podkožné injekcie
Injectiónes intramusculáres – injekcia do svalu
Injectiónes intravenóse – injekcie do žily
Aegróti diré imóbiles – dlho imobilne chorý
Aétas provecta – vysoký vek
Valetúdo inferma – slabé zdravie,
Interruptió graviditás – prerušenie tehot.
Fragilitás ossium – lámavosť kostí,
Scalpelum é forceps – skalpel a kliešte
Tumor malignus ventriculí in statú progresívo – zhubný nádor žalúdka v pokr.š.
Fractúra ossis male sanáta – zle liečená zlomenina kostí
Ulcus inoperábile et insanábile – neoperovateľný a nevyliečiteľný vred
Sangvis venósus – žilová krv,
Sangvis arteriósus – tepnová krv
Anúria – zastavenie močenia,
Hypatrophia musculórum – podvýživa
Hyperotrophia musculórum - nadvýživa
Disfunctió glandulae thyreaideae – prerušená činnosť žliaz
Hyperodentia – zvýšený počet zubov,
Hypodentia – nevivinutie niekt. Zub.
Appendix vermiformis – červovitý výbežok,
Malformató congenita – vrod zn
Valva tricuspidalis – trojcípa chlopňa,
Nerví oculomotorí – vrodené nervy
Ósium atrio ventriculáris communae – spoločné predsieňovo-komorové ústie
Liguor cerebro-spinális – mozgo-miešny mok
Trilobátus pulmó dexter – trojlaločné pravé pľúca
Abnormáles positiónes uterí sunt:retroflexió, retroversió – neprirodzené polohy maternice sú: retroflexia, retroverzia
Partés cordis sunt: pericardium, epicardium, myocardium, endocardium – časti srdca sú: perikard, epikard, myokard, endokard

Respiratió normális – normálne dýchanie,
Respiratió molesta – namáhavé dýchanie
Inflamatió ligamentórum – zápal väzív,
Primipara - prvorodička
Glandulae endocrinicae – žĺazy s vnút. sekréciou
Ductulí biliterí – žlčovody
Dextropositió cordis – uloženie srdca vpravo
Carcinóma inoperábile – neoperovateľná rakovina
Haematomata magna subcutanea – veľké krvné podkožné výrony
Suspicio encephalitidis – podozrenie encefalitídy
Nephrótis, nephrósis – zápal obličiek
Deviatiónes columna vertebrális sunt: kyphósis, lordósis, scoliósis – vybočenia chrbtice sú: kyfóza, lordóza, skolióza
Signa encephalitidis acutae sunt: parésis, dolor capitis, vormitus – znaky akútneho zápalu mozgu sú: čiast. ochrnutie, bolesť hlavy, vracanie
Diéta severa – prísna diéta
Carcinóma cum metastásibus – rakovina s metastázami
Tachycardia accelerátio pulsus supra normam – zrýchlená srdcová činnosť
Bradycardia retardatió pulsus subnormam – spomalená srdcová činnosť
Haemorrhagia cerebri – krvácanie do mozgu
Vormitus sanguinis – zvracanie krvi,
Viae digestórie – tráviace cesty
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.