Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poškodenia očí (slepota, ďalekozrakosť a krátkozrakosť)

Zrak je životne dôležitým zmyslom človeka. Prijíma až 99% informácií z okolia. Jeho strata alebo poškodenie výrazne obmedzuje možnosti človeka ako aj kvalitu jeho života.


Slepota:

- môže byť vrodená alebo získaná
- často býva poškodená rohovka oka, pretože je najviac vystavená vonkajším vplyvom (mechanickým poškodeniam, prípadne infekciám)
- v mnohých prípadoch možno rohovku oka nahradiť transplantáciou

K hlavným príčinám straty zraku z hľadiska počtu postihnutých však patria očné ochorenia ako sivý zákal, zelený zákal a defekty sietnice. Sietnicu ohrozuje celý rad chorôb. Najčastejšími príčinami slepoty z postihnutia sietnice býva vekom podmienená degenerácia a poškodenie sietnice spôsobené cukrovkou.

Krátkozrakosť a ďalekozrakosť sú poruchy videnia, ktorými trpí veľa ľudí.


Krátkozrakosť:

- neschopnosť vidieť ostro do blízka
- slnečné lúče sa stretávajú pred žltou škvrnou
- na napravenie sa používajú rozptylky


Ďalekozrakosť:

- neschopnosť vidieť do diaľky
- slnečné lúče sa stretajú za žltou škvrnou
- napraviteľné pomocou spojiviek

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk