Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základy - pády

Singulár:
Mužský rod:Ženský rod:Stredný rod:
N: der/ein die/eine das/ein
G: des/eins +sder/einer des/eines +s
D: dem/einemder/einer dem/einem
A: den/einendie/eine das/ein
Plurál:sich setzen= posadiť sa A
N: die/meinestehen = stáť D
G: die/meine
D: den/meinen + n!!!stellen = postaviť A
A: die/meineliegen = ležať D
legen = položiť A
in= v, dositzen = sedieť D
an= na (vertikálne)
auf= na (horizontálne)
ohne= bez = 4.pád
2. pád G → Wessen? Čí? Čia? Čie? Koho to je?
3. pád D → Wo? Kde? Komu? Čomu?
4. pád A → Wohin? Kam? (vidím) Koho? Čoho?
3. pád:4. pád:
aus = z, zoohne = bez
bei = u, prifur = pre, za
mit = s, so
nach = po, do
von = od, o
zu = k, ku
seit = od – časovo
Osobné zámená v 4.páde:Privla. zámená v 3. páde:
ich mich (mňa)ichmir (mne)
dudich (teba)du dir (tebe)
erihn (ho)er ihm (jemu)
siesie (ju)sie ihr (jej)
eses (ono)es ihm ( )
wiruns (nás)wir uns (nám)
ihreuch (vás)ihr euch (vám)
siesie (ich)sie ihnen (nim)
Sie Sie (Vás)Sie Ihnen (Vám)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk