referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Teória literatúry v kocke
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mirka06
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 697
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Epická báseň – má dej, hlavné postavy, je písaná vo veršoch
Žánre: poviedka, novela, román, rozprávka, báj, bájka, legenda, povesť, atď.

Dráma (divadelná hra)- je písaná formou dialógu
Vonkajšie členenie: dejstvá
obrazy
výstupy
Vnútorné členenie: úvod
zápletka
zauzľovanie
vyvrcholenie
rozuzľovanie
záver
Žánre : komédia, tragédia, veselohra, činohra

Literárne smery:
1.KLASICIZMUS- autor sa vracia k antickým vzorom
2.ROMANTIZMUS- čerpá z ľudovej slovesnosti, láska k vlasti víťazí nad osobnými citmi
3.REALIZMUS- verné zobrazenie skutočnosti

VYSVETLIVKY:
Verš- jeden riadok básne
Strofa- niekoľko veršov oddelené medzerou
Aforizmus- stručný výrok, obsahujúci vtipnú myšlienku, má autora
Anekdota- vtipný výrok, nemá autora
Paródia- satirická napodobenia literárneho diela
Epigram- krátka satirická báseň
Óda- oslavná báseň
Sonet- 14 veršov (4,4,3,3 alebo 4,4,6)
Denník- písaný formou denných zápiskov
Apostrof- skrátenie slova (aby si- aby´s)
Anafora- opakovanie slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov
Epizeuxa- opakovanie slova alebo skupiny slov v riadku za sebou

Rým- zvuková zhoda slabík na konci veršov
-Striedavý (A,B,A,B)
-Obkročný (A,B,B,A)
-Združený (A,A,B,B)
-Prerývaný (A,B,C,B)

Zdrobnenina (deminutíva)- zjemňujúci význam slova
Prirovnanie- prirovnávanie jednej veci k inej na základe vonkajšej alebo vnútornej podobnosti
Personifikácia (zosobnenie)- prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety
Epitetom- básnický prívlastok, citovo podfarbené prídavné meno
Metafora- prenášanie významu slova na základe vonkajšej alebo vnútornej podobnosti
Slovné figúry (anafora, epizeuxa)- umelecké jazykové prostriedky
Evergreen- zábavná pieseň, ktorej obľuba pretrváva
Premiéra- prvé uvedenie divadelnej hry
Repríza- opakované uvedenie divadelnej hry
Derniera- posledné uvedenie divadelnej hry
Literatúra faktu- poznávacia funkcia, kladie dôraz na fakty a vedecké údaje
Satira- výsmech
Pamäti- literárne zápisky o udalostiach
Nonsens- nezmysel
Beletria – krásna literatúra =poézia+próza+dráma
Gradácia- stupňovanie
Alegória- inotaj
Variaca - obmena
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.