referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Utorok, 30. mája 2023
Projekt colníctvo
Dátum pridania: 04.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 081
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 32.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 0s
Pomalé čítanie: 81m 0s
 
3.54 HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ (50) 16
3.55 PREDPOKLADANÉ HRANIČNÉ COLNÉ ÚRADY (51) 16
3.56 ZABEZPEČENIE (52) 17
3.57 COLNÝ ÚRAD URČENIA /A KRAJINA/ (53) 17
3.58 MIESTO A DÁTUM (54) 17
3.59 PREKLÁDKY (55) 17
3.60 INÉ UDALOSTI POČAS PREPRAVY (56) 18
3.61 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (A) 18
3.62 ÚČTOVNÉ ÚDAJE(B) 18
3.63 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA (C) 18
3.64 KONTROLA COLNÝM ÚRADOM ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (D/J) 18
4 O FIRME 19
5 DOVOZ 19
6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 19
7 VÝPOČET COLNÉHO DLHU 20
7.1 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 20
8 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU 20
9 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 21
10 EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA 21
11 PRÍLOHY 22
11.1 ZÁSADY POUŽÍVANIA LOŽNÝCH LISTOV 22
11.2 MEDZINÁRODNÝ NÁKLADNÝ LIST 23
12 POUŽITÉ MATERIÁLY 24


2 Projektový úvod

Projekt je zameraný na dovoz denaturovaného etylalkoholu firmou Elastik, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou farieb a lakov, autokozmetiky (rozmrazovače zámkov, čistiace prostriedky na okná, tekutín do ostrekovačov a pod.), a výrobou rôzneho drogistického tovaru.


3 Vykazované údaje a spôsob ich uvádzania v JCD

Túto kapitolu upravuje Vyhláška MF SR č. 167/1997 Z. z.o forme, obsahu, náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.

Odseky A, B, C, D, E, J vypĺňa colnica.

* údaje aktuálne pre daný projekt

3.1 Deklarácia (1)

* EU, 4

Dovoz

V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri dovozoch, ak je tovar odosielaný z Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu, Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
IM Pri dovoze tovaru z ostatných štátov.

V strednej časti sa uvádza kód:

4 Pri prepustení tovaru do voľného obehu okrem spätného dovozu tovaru, pri ktorom sa používa kód 6
5 Pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a režimu dočasného použitia
6 Pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho spätnom dovoze
7 Pri prepustení zahraničného tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení zahraničného tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade
9 V ostatných prípadoch

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.