referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Projekt colníctvo
Dátum pridania: 04.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 081
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 32.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 0s
Pomalé čítanie: 81m 0s
 
Vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri vývoze, ak je tovar odosielaný do Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu,Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
EX Pri vývoze tovaru odosielaného do ostatných štátov, pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade a pri umiestnení slovenského tovaru spotrebného charakteru na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

V strednej časti sa uvádza kód:

1 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu na účely jeho trvalého ponechania v zahraničí,
2 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom nie je trvalé ponechanie tovaru v zahraničí, alebo pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,
3 Pri spätnom vývoze,
7 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
9 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu vývozu pri umiestnení na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit
V pravej časti odseku sa uvádza kód:

TSK ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení Colného zákona,
T1 alebo T2 ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy. 11)

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
Ľavá a stredná časť odseku sa nevypĺňajú.

3.2 Odosielateľ/Vývozca (2)

* XPERT, spoločnosť s ručením obmedzeným
Brnenská 38
Praha 5 150 00
Česká republika

IČO: 17320356
DIČ: 17320356/600
Bankový ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 431 302/0100

Predmet činnosti: získavanie a výroba základných chemických surovín slúžiacich ako prídavná surovina pre iné chemické výrobky

Dovoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa zahraničného vývozcu, t.j. predávajúceho alebo odosielateľa, t.j. osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.

Vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t.j. predávajúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.
V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.